Середа, 13.12.2017,  06:30З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Тиждень історії [12]
Тиждень світової літератури [10]
Тиждень правознавства [14]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Предметні тижні » Тиждень правознавства
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

ТУРНІР ПРАВОЗНАВЦІВ

 

ТУРНІР ПРАВОЗНАВЦІВ

 

Перед початком турніру зал прикрашається учнівськими малюнками, газетами з правової тематики, відомими висловами, облаштовується граль­ний майданчик (три гральних місця). У грі беруть участь учні 9,10,11 класів (по одному переможцю предметних олімпіад у 9, 10, 11 класах — загалом дев'ять учнів). .

Хід гри

Ведучий . Добрий вечір, шановні друзі, гості нашого святкового вечо­ра! Ми раді вітати всіх вас у нашому залі. У гімназії розпочався сезон інте­лектуальних змагань. Сьогодні на нас чекає захоплююча гра-конкурс еру­дитів із правознавства «Найрозумніший».

Дозвольте представити вам членів журі: директор, юрист, учителі правоз­навства. На нашій грі присутні також адвокати команд, які будуть захищати права та інтереси учасників гри. Це вчителі правознавства. Зараз запрошую на сцену команди для привітання. (Вихід команд, привітання — кожен член команди стисло розповідає про себе.)

Прошу учнів зайняти свої місця на гральному майданчику. (Учасники турніру займають свої місця.)

Конкурс 1. Юридичний марафон.

Вам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів кожного учасника. (Більша кількість балів надає право обирати номер ситуації для наступного конкурсу.)

Запитання для учнів 9 класу.

І ГРУПА

1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. (Діє­здатність.)

2.Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа? (Юридична.)

3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин? (Про­ступок.)

4. Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? (Подія.)

5.Соціальні відносини, що регулюються нормами права. (Правовідносини.)

6.Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. (Релігійні норми.)

142

7. Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі закину. (Підзаконні.)

8. Держава, у якій забезпечені охорона та захист основних прав людини.

(Правова держава.)

9.Як кваліфікуються дії, учинені з метою захисту інтересів прав осо­би, що захищається шляхом завдання шкоди тому, хто робить замах, якщо такі дії були обумовлені необхідністю негайного запобігання замаху на життя? (Необхідна оборона.)

10.Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внут­рішніх функцій держави? (Зовнішніх.)

II ГРУПА

1. Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям. (Влада.)

2.Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і не­сти юридичні обов'язки. (Правоздатність.)

3.Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків? (Матеріальна.)

4.Федерація — це форма правління чи державного ... Що далі? (Ус­трою. ) ' ' 5. Як називаються дії, учинені для усунення небезпеки, що загрожує ін­тересам держави, суспільства, особи, якщо ця небезпека не могла бути усунена іншими засобами й заподіяна шкода менша, ніж відвернута. (Крайня необхідність.)

6.'Нормативні акти, що стосуються конкретного випадку, особи. (Індиві­дуальні.)

7. Чи настає відповідальність-за правопорушення, скоєне через необе­режність? (Так.)

8. Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки

її вина не буде доведена. (Презумпція невинуватості.) . 9. Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі? (Права.)                   .

10.Як називаються закони, що вносять зміни та доповнення до Консти­туції? (Конституційні.)

III ГРУПА

1. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою?

(Фізичною.)

2. Особливо небезпечний вид правопорушення. (Злочин.)

3.Будь-яке суспільне небезпечне протиправне, винне діяння чи без­діяльність, що спричиняє юридичну відповідальність. (Правопору­шення.)

4.Особа, що вчинила правопорушення. (Правопорушник.)

5. Спосіб систематизації законодавства, унаслідок чого створюються ко­декси. (Кодифікація.)

6.Нормативно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому порядку. (Закон.)

7.Способи зовнішнього вираження та закріплення юридичних норм. (Джерела, форми права.)

8. Монархія належить до форм правління чи .форм політичного режиму? (Правління.)

9.Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова.) 10. У порядкування чинних нормативних актів, приведення юридичних

норм у єдину систему. (Систематизація.) Запитання для учнів 10 класу.

І ГРУПА

І.Як називається основний міжнародний документ про права дитини? (Конвенція про права дитини.)

2. Чи є ознакою держави наявність податкової системи? (Так.)

3.Яка галузь,права регулює стосунки між дітьми та батьками? (Сімейна.)

4.Біпатриди — це особи без громадянства чи з подвійним громадянс­твом? (Особи з подвійним громадянством.)

5.Хто в Україні очолює виконавчу владу? (Кабінет Міністрів.)

6. Що має більшу суспільну небезпеку — злочин чи проступок? (Злочин.)

7. Яким є мінімальний вік призову на військову службу? (18років.)

8. Скільки областей в Україні? (24.)

9.Учинення правопорушення у стані алкогольного сп'яніння пом'як­шує чи обтяжує вину? (Обтяжує.)

10. Який вид відповідальності настає за порушення трудової дисципліни? (Дисциплінарна.)

II ГРУПА

1. Основний Закон держави. (Конституція.)

2.Система загальнообов'язкових правил поведінки людей, що встанов­лені й охороняються державою. (Право.)

3.Україна — демократична чи недемократична держава? (Демократична.)

4.Як називається служба для громадян, що за релігійними переконан­нями не можуть проходити військову службу? (Альтернативна.)

5. У якому році Україна стала незалежною державою? (У 1991 р.)

6. Апатрид — особа без громадянства чи з подвійним громадянством?

(Без громадянства.) 1. Кримінальна відповідальність настає за проступок чи злочин? (За злочин.)

8. Із якого віку людина може брати участь у виборах? (Із 18років.)

9. Які міста в Україні мають спеціальний статус? (Київ, Севастополь.) 10.Хто в Україні здійснює законодавчу владу? (Верховна Рада.)

III ГРУПА

І.Як називається основний міжнародний документ, що захищає права людини? (Загальна декларація прав людини.)

2.Яка галузь права регулює майнові та деякі немайнові відносини? (Цивільне право.)

3. Особи, що мають стійкий правовий зв'язок із певною державою? (Гро­мадяни.)

4. Хто в Україні є головою держави? (Президент.)

5.Назвіть мінімальний вік, із якого настає кримінальна відповідаль­ність. (14 років.)

6.Який вид відповідальності настає за порушення правил для пішо­ходів? (Адміністративна.)

7.Хто здійснює правосуддя в Збройних Силах України? (Військовий суд.)

8. Усенародне голосування з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. (Референдум.)

9. Особа, що вчинила злочин, — суб'єкт чи об'єкт злочину? (Суб'єкт.) 10.Право автора на опублікування, поширення твору під своїм ім'ям,

псевдонімом чи анонімно. (Авторське.) Запитання для учнів 11 класу.

І ГРУПА

1.Коли відзначається День юриста? (8 жовтня.)

2.Угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав чи обов'язків. (Договір.)

3. Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні. (17років.)

4.Яка галузь права регулює відносини, пов'язані із забрудненням ат­мосфери? (Екологічне право.)

5.Хто очолює Кабінет Міністрів України? (Прем'єр-міністр.)

6.Як називаються особи, яким не виповнилося 18 років? (Неповнолітні.)

7.Що таке державний Герб, Гімн, Прапор? (Державні символи.)      .

8. Чи можуть брати участь у виборах негромадяни України? (Ні.)

9. Який вид відповідальності настає за ухилення від військової служби? (Кримінальна.)

10.Чи можна виносити на референдум питання прийняття бюджету? (Ні.)

II ГРУПА

1. Коли відзначається День прав людини? (10 грудня.)

2.Як називається вид угоди, у якій беруть участь дві чи більше сторін?

(Багатостороння.) З.Чи можна в шлюбі мати роздільне майно? (Так.)

4.Назвіть основний закон, що регулює правовідносини в освіті. (Закон «Про освіту».)

5. Хто автор музики Державного Гімну України? (М. Вербицький.)

6.Служба в Збройних силах України — право чи обов'язок? (/ те, й інше.)

7. Чи можна на референдум виносити питання внесення змін до Консти­туції України? (Так.)

8. Чи потрібна згода батьків нареченої для укладання шлюбу? (Ні.)

9.Як називається запізнення на роботу без поважної причини,більше

ніж на три години? (Прогул.)

10.Яка відповідальність настає за порушення правил рибальства? (Ад­міністративна.)

III ГРУПА

1. Коли відзначається День Конституції України? (28 червня.)

2. Назвіть найвищу виборну посаду в Україні. (Президент.)

3. Який вид відповідальності настає за втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх? (Кримінальна.)

4. Мінімальний вік вступу до шлюбу чоловіків. (18років.)

5.Який вигляд має Державний Герб України? (Тризуб.)

6.Яким є термін служби в Збройних силах України? (1 рік.)

7.До якого органу треба звертатися при порушенні прав людини? (Суд.)

8.Як називається письмовий трудовий договір, що укладається на пев­ний термін? (Контракт.)

9.Чи можна позбавити громадянства особу, що вчинила тяжкий зло­чин? (Ні.;

10.Сукупність усіх нормативно-правових актів, що діють у певній де­ржаві. (Законодавство.)

Конкурс 2. Юридична консультація.

Уявіть, що ваша мрія здійснилася, і ви вже юристи. Зараз до вас при­йдуть громадяни, щоб отримати правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту. Повна правильна від­повідь — 5 балів. За доповнення до відповіді — від 1 до 3 балів.

Ситуації для учнів 9 класу.

1. Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину. Ад­міністрація магазину вимагає від жінки відшкодування збитків. (Кон­сультація для жінки: немає вини — правопорушення не скоєне.)

2.Хлопець, бажаючи похизуватися своєю силою, підняв подругу на руки і за**її згодою тримав за огорожею балкона. Хлопець не втримав дівчину, і вона впала з 5 поверху, унаслідок чого дістала складні пере­ломи. Було порушено кримінальну справу. (Консультація для хлоп­ця: скоєний злочин через необережність.,)

3. Громадянин К. їхав на власній машині з роботи додому. Його зупини­ла група людей і попросили відвезти до лікарні пораненого хлопця. Він відмовився, оскільки дуже поспішав. Друзі пораненого відібрали в нього машину й повезли хлопця до лікарні. Громадянин К. звер­нувся до міліції про викрадення автомобіля. (Консультація для громадлнина: крайня необхідність, можливе відшкодування вартості бензину.)

Ситуації для учнів 10 класу.

1. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той по­обіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився. (Консультація для громадянина Д.: треба звернутися до суду. Проте, якщо не була оформлена відповідна розписка й немає свідків угоди, повернути борг майже неможливо.)

2.Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він вия­вився неякісним. (Консультація для покупця: звернутися до магази­ну, якщо є чек про придбання фотоапарату, і вимагати повернення грошей чи обміну товару на якісний. Уразі відмови магазину — звер­нутися до суду.)

3. Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 10000грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна донька помер­лого, 83-річна мати та брат померлого (40 років). (Консультація для брата: він не отримає спадщину, оскільки є спадкоємці першої чер­ги — неповнолітня донька та стара мати.)

Ситуації для учнів 11 класу.

1.17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. (Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень — 36 годин, відпустка — календарний місяць, заборона ніч­них змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.)

2. Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 год. і 5 хв. Він поп­росив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи. (Кон­сультація для робітника: прогул — підстава для звільнення.)

3. На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Брига­дир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням. (Консультація для робітни­ків: не писати заяву, оскільки в такому разі вони втратять статус робітників, що потрапили під скорочення штату, і матеріальне від­шкодування.)

Конкурс 3. Юридичний рахунок.

Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі — уміти швидко рахувати. Хто швидше впорається із завданням, отримує З бали. Час на виконання — 1 хв.

Завдання для учнів 9 класу.

Мінімальний вік участі громадян у виборах + Вік отримання паспорта громадянином - Вік повної дієздатності - Вік мінімальної дієздатності + Вік настання правоздатності особи = (18 + 16 - 18 - 15 + 0 = 1.)

Завдання для учнів 10 класу.

Мінімальний вік Президента України - Мінімальний вік кандидата до Верховної Ради - Максимальний термін повноважень Президента + Термін повноважень депутата Верховної Ради (один) + Мінімальний термін прожи­вання на території України для обрання президентом = (35 — 21 — 10 + 4 + 10 = 18.)

Завдання для учнів 11 класу.

Робочий час для осіб віком від 16 до 18 років — Вік повної адміністра­тивної відповідальності — Вік повної кримінальної відповідальності + Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини — Вік часткової адміністративної відповідальності = (36 -18-16 + 14-16 = 0.)

Конкурс 4. Юридичний семафор.

Учні отримують картки з написами (9 клас — види юридичної відпові­дальності, 10 клас — групи прав людини, 11 клас — назви правоохоронних органів). Учитель зачитує певну ситуацію, а учні мають визначитись, яку картку треба підняти. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Завдання для учнів 9 класу.

Установити види юридичної відповідальності.

1. Керування автомобілем у нетверезому стані. (Адміністративна.)

2. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин. (Цивільно-правова.)

3.Несплата комунальних послуг. (Адміністративна.)

4.Поява на роботі в нетверезому стані. (Дисциплінарна.)

5.Пошкодження бібліотечної книги. (Матеріальна.)

6. Крадіжка державного майна. (Кримінальна.)

7.Продаж наркотичних засобів. (Кримінальна.)

8. Безквитковий проїзд у транспорті. (Адміністративна.)

9. Запізнення на урок. (Дисциплінарний 10.Пошкодження парти в школі. (Матеріальна.)

Завдання для учнів 10 класу.

Установити види прав людини.

1.Право на працю. (Соціально-економічні.)

2. Право на користування досягненнями національної культури. (Куль­турні.)

3.Право на участь у виборах. (Політичні.)

4.Право на відпочинок. (Соціально-економічні.)

5. Право на життя. (Особисті.)

6. Право на громадянство. (Політичні.)

1. Право на підприємницьку діяльність. (Соціально-економічні.)

8. Право на безпечне довкілля. (Екологічні.)

9. Право на повагу до гідності. (Особисті.) 10. Право на житло. (Соціально-економічні.)

Завдання для учнів 11 класу.

Установити назви правоохоронних органів. Куди звернутися в певних ситуаціях?

І.Ви стали свідком ДТП. (До міліції.)

2.Вашого батька звільнили з роботи, а він уважає це незаконним і хоче отримати консультацію. (До адвокатури.)

3. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, поби­ли. (До прокуратури.)

4. Вашого родича звинувачують у злочині. (До адвокатури.)

5.Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані.

(До міліції.) 6.Ваші батьки укладають угоду та хочуть перевірити її законність. (До

адвокатури.)

7. Ви почули в сусідньому будинку постріли та крики. (До міліції.)

8. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину, і з ним грубо пово­дилися. (До прокуратури.)

9. Ви знайшли в себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на

снаряд. (До міліції.) Далі відбувається підбиття підсумків гри та нагородження переможців.

Категорія: Тиждень правознавства | Додав: uthitel (08.10.2012)
Переглядів: 5045 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів