Вівторок, 21.11.2017,  14:56З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Методична палітра [92]
Папка самоосвіти [11]
Методичні статті, які можна покласти в папку самоосвіти
Методика уроків різних типів із використанням ППЗ [8]
Календарні плани уроків світової літератури, І семестр [0]
календарні плани уроків світової літератури, ІІ семестр [2]
на допомогу вчителю...
Олімпіадні завдання з історії [13]
Зібрані матеріали для підготовки до олімпіад з історії
Робота з ІКТ, мультимедіа [2]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Методичні орієнтири » Методична палітра

Прийоми роботи з текстовими матеріалами

Робота з текстовими матеріалами

 

Етап уроку               Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому       «Акторська майстерність»

Опис прийому

 Учні отримують досить знайомий текст (наприклад, про товари та послуги). Читають його упродовж визначеного вчителем часу. Потім учитель розподіляє виконувані ролі щодо змісту тексту (ведучий, споживачі, товар, послуга тощо). Після розподілу ролей текст читається вголос, а потім актори мають його відтворити, показавши, як вони розуміють сутність своєї ролі. Оцінюється вміння розкрити сутність тексту, оригінальність, майстерність.

Етап уроку                     Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому             Дискусія

Опис прийому

 Існує декілька варіантів дидактичного визначення терміна «дискусія»:

• Публічне обговорення будь-якого суперечливого питання, проб­леми.

• Цілеспрямований і впорядкований обмін думками, ідеями, поглядами і судженнями заради пошуку ­істини.

• Дослідження та колективне обговорення проблемного питання, що передбачає обмін думками між учнями або вчителем та учнями.

• Відстоювання своєї думки, свого погляду на те чи інше питання шляхом обґрунтування.

 

Етап уроку                Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому        «Концентрація»

Опис прийому

 Клас ділиться на групи. Кожна група отримує текст на аркушах. Аркуші перевернуті текстом униз. За сигналом учителя учні перевертають аркуші, читають протягом визначеного часу       (1-2 хв) текст, а потім знову перевертають аркуші та віддають їх учителю. Після цього кожен учень записує в зошиті те, що запам’ятав із тексту. Далі група записує спільний текст на окремому аркуші. Виграє та команда, що найбільш повно відтворить текст.

Етап уроку                 Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому          Пошта

Опис прийому

 Кожному учню пропонується визначити свою «адресу» в класній кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти або столи - будинків. Учні на аркушах записують питання за текстом домашнього параграфа, пишуть адресу однокласника (1-ша Зелена вулиця, будинок 3, Олені), свою зворотну адресу і з допомогою листоноші відправляють записку адресату. Адресати повинні письмово відповісти на питання. За командою вчителя гра зупиняється й оцінюються декілька «листів». Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.

Етап уроку                    Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому             Театр «Мім»

Опис прийому

 Усі учні читають навчальний матеріал за певний проміжок часу, визначений учителем. Клас ділиться на дві команди. Учасники однієї команди мають зобразити будь-яке речення чи абзац (за вибором) пантомімою, а інша команда - здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. Потім інша команда відтворює текст, а друга вгадує.

 

Етап уроку              Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому      «Ланцюжок»

Опис прийому

 Учні читають запропонований учителем текст. Потім кожен по черзі має поставити запитання до тексту і водночас дати відповідь одним словом на поставлене йому запитання. Виграє той, хто поставить найцікавіше запитання і дасть найвдалішу відповідь. Перше запитання ставить учитель. Потім перший учень відповідає на питання і пропонує запитання другому учню, другий відповідає та ставить питання третьому тощо.

Етап уроку               Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому        Шпаргалка

Опис прийому

 Учням пропонується зробити шпаргалку (у три етапи) до складного або великого за обсягом тексту домашнього завдання. Цей методичний прийом прийнятний тоді, коли матеріал добре знайомий учням.

Етап 1. Скласти план тексту, використовуючи всього декілька ключових слів. Умова: на читання однієї сторінки тексту і конспектування відводиться тільки 30 секунд. Записи, які стосуються однієї сторінки підручника, відділяються суцільною лінією.

Етап 2. Текст знову з першої сторінки. Конспект записують у формі коротких тез. На роботу з однією сторінкою тексту відводиться 1 хвилина.

Етап 3. До шпаргалки записують питання з кожної сторінки, час роботи - 1 хвилина.

Після закінчення роботи проводиться конкурс шпаргалок (найкращі шпаргалки і питання).

 

Етап уроку                      Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому               «Мовники»

Опис прийому

 Учням пропонується прочитати текст. Далі вони переказують текст колективно. Кожен по черзі називає іменник (або прикметник), який точно ілюструє наступне речення тексту. При цьому кожен наступний учасник має повторити названі попередниками слова. Виграє той, хто жодного разу не зіб’ється.

 

Етап уроку                 Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому          Діалог Сократа

Опис прийому

Одним із цікавих видів дискусії є «Діалог Сократа» (за іншими джерелами - «Бесіда Сократа»), у рамках якого учні самостійно формулюють проблеми громадського життя та пропонують альтернативні шляхи їх розв’язання. Цей метод покликаний допомогти молодим людям сформувати своє ставлення до важливих юридичних, етичних та соціальних, економічних ­проблем.

Сократівський метод характеризується використанням аналогії як способу виявлення протиріч в учнівських висловлюваннях. Однією з причин виникнення соціальних конфліктів є існування різних поглядів на те чи інше суспільне явище. Для того щоб їх подолати, людям необхідно обмінюватися своїми думками і прагнути долати суперечки, займаючи певні позиції. З допомогою «Діалогу Сократа» можна змусити учня перевірити логічність та послідовність своєї позиції й визначити сферу її застосування.

Для проведення сократівського діалогу слід визначити суспільну проблему - об’єкт обговорення. Вона може бути сформульована у вигляді запитань такого типу:

Правознавство

Чи потрібно заборонити смертну кару?

Чи можу я звернутися до представників влади з протестом проти обов’язкової військової служби?

Географія

Чи має право на існування атомна енергетика? Чого більше - шкоди чи користі?

Чи потрібно звертати увагу на забруднення навколишнього середовища у сусідніх країнах?

Економіка

Що принесе Україні вступ до Світової Організації Торгівлі?

Але крім запитань до обговорення готується фактичний матеріал, який може бути придатний для діалогу. Цей матеріал виконує роль доказової бази для визначення позиції у діалозі.

Усвідомлення суспільних цінностей дає змогу об’єктивно аналізувати суперечливі ситуації громадського життя. Учасники дискусії повинні ознайомитись і зрозуміти визначення, цінності та фактичний матеріал, що використовують їхні опоненти. Основною перешкодою під час обговорення є ­неоднозначне трактування термінів. Щоб уникнути ускладнень, учасникам обговорення слід визначитися в тер­мінах.

Питання для аналізу дій учня:

•  Чи достатньо обґрунтована ваша позиція?

•  Чи доказовими є ваші аргументи?

•  Чи доведений фактичний матеріал, який використовувався?

•  Якими будуть наслідки запропонованих позицій?

•  За яких обставин ви зможете змінити свою по­зицію?

 

Етап уроку                 Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому          Контроль шляхом вибору завдань

Опис прийому

 Цей методичний прийом доречний на уроках математики, фізики, хімії. Контрольна (перевірочна) робота виконується не шляхом розв’язування запропонованих задач, а шляхом вибору тих із них, які учень, на його думку, може розв’язати. На столах розкладаються задачі (завдання) трьох рівнів складності. Кожний учень читає умови завдань і робить відмітки на картці з допомогою оцінок за такими показниками: перші п’ять завдань - найпростіші, наступні - складніші, і нарешті, останні п’ять задач - складні. В останній графі ставиться буква «Н», якщо учень не розуміє задачі, і буква «П», якщо він розуміє завдання.

Учень Іванов Є. 9-А

Номери задач

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Знаю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можу розв’язати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розумію (не розумію)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап уроку                       Робота з  текстовими матеріалами

Назва прийому               Поєдинок

Опис прийому

 Клас поділений на декілька груп. Кожній групі вчитель дає окремий текст (як з пройденого матеріалу, так і новий, але зі знайомим змістом). У кінці кожного тексту поставлено проблемне питання («Чи може...», «Що відбудеться, якщо...», «Чи вірне твердження...»).

У кожній групі призначають дуелянтів, решта учнів грає роль секундантів. Суперники від кожної групи по черзі сходяться в інтелектуальному поєдинку. Один учень висловлює свою точку зору на питання, а його суперник завдає «удар у відповідь» - контраргумент. При цьому враховується уміння вести суперечку, коректність, аргументованість. У цьому поєдинку, можливо, і не буде абсолютного переможця, а буде знайдено рішення, яке влаштує обидві сторони. Секунданти рецензують поєдинок і визначають найсильнішого бійця в інтелектуальних поєдинках.

 

Етап уроку                     Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому             «Вартові»

Опис прийому

Учні уважно читають текст. Учитель пропонує відвідати країну «Географію» (Біологію, Історію). Для цього їм потрібно пройти повз вартових. Але спочатку вчитель пропонує учням пройти кастинг на роль вартових. Для цього учні складають запитання до тексту. Ті два учні, які склали найбільше запитань (за визначений час), будуть виконувати роль вартових. Вартові по черзі ставлять запитання бажаючим потрапити до країни. Ті, хто відповіли, пропускаються вартовими, а іншим рекомендується ще почитати текст. Потім учні оцінюють вартових: чи достатньо глибокі й цікаві запитання вони поставили, чи повністю розкрили сутність матеріалу у своїх запитаннях.

 

Етап уроку                   Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому           «Філософи»

Опис прийому

 Будь-який матеріал, як стверджують психологи, краще запам’ятовується, якщо його розкласти по полицях на сім одиниць. Цими одиницями можуть бути такі філософські категорії:

1) особливості;

2) спільне;

3) одиничне;

4) зміст;

5) форма;

6) явище;

7) сутність.

Учитель пропонує учням (за певний час) прочитати текст і розкласти весь матеріал за названими категоріями, створивши таким чином своєрідну таблицю-конспект. Залежно від особ­ливостей та складності матеріалу вчитель може виділити інші категорії. Перемагає той, хто повністю впорається із завданням. Конспект обговорюється в класі.

 

Етап уроку                    Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому             «Шерлок Холмс»

Опис прийому

 Учням пропонується швиденько прочитати текст і скласти до нього якнайбільше запитань, не користуючись самим текстом. Питання мають охопити весь матеріал і врахувати найменші дрібниці. Визначається найдовший список питань. Учні дають відповіді на них. Учитель відзначає найбільш активних гравців.

 

Етап уроку                  Робота з текстовими матеріалами

Назва прийому          «Шпаргалки»

Опис прийому

 Учням пропонується прочитати текст. Необхідно передати його зміст з допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки (підписані) віддаються вчителю. За бажанням учні підходять до вчителя і витягають шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Відзначаються найкращі шпаргалки та доповідачі.

 

 

Категорія: Методична палітра | Додав: uthitel (06.12.2015)
Переглядів: 522 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2346

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів