Субота, 25.11.2017,  03:22З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками

Тема. Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї.

ЗБОРИ № 3

  Тема.   Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї.

                 Мета:  1.            Показати           батькам              роль    родинного       мікроклімату 

та           взаємостосунків            у             розвитку           особистості       дитини,             

звернути            їх            увагу     на           невикористані                можливості       пізна-вальних  сил        та          здібностей                дитини.               2.            Проаналізува-ти           відомості            про        стосунки            між       дітьми та          батьками          

у              сім’ях  учнів.    3.            Виявити,            яким    заходам             покарання       

та           заохочення       у             вихованні          дітей    надають            перевагу          

батьки.

                 Коментар:        перед                  зборами            слід       провести           з             дітьми анонімну           анкету                «Я         і              мої        батьки».

Запитання  анкети:

1.   Чи  вважаєте  ви  своїх  батьків  друзями?

2.   Що  б  ви  обрали  (пропозиція  на  один  день):

  а)  фірменну  обновку;

  б)  свято  (вечірку)  з  друзями;

  в)  спільну  розважальну  поїздку  з  батьками?

Заздалегідь  класний  керівник  має  заготовити  бланки  тестів  із

запитаннями  для  батьків.

ХІД  ЗБОРІВ

Бесіда.

РОЗПОДІЛ  РОЛЕЙ  ТА  ЕМОЦІЙНА  АТМОСФЕРА  В  СІМ’Ї

Сім’я  —  колиска  духовного  народження  людини.  Багатогран-ність стосунків між її членами, відкритість та безпосередність по -чуттів, які вони мають один до одного, численність різноманітних

форм  прояву  цих  почуттів,  жива  реакція  на  найдрібніші  деталі

поведінки  дитини  —  все  це  створює  максимально  сприятливе  се -редовище для емоційного та морального формування, для накопи-чення  фактів  та  спостережень,  що  кристалізуються  згодом  у  нову неповторну  особистість.  Звичайно,  атмосфера  родини  більшою  мірою  визначається  її

моральними ідеалами, далекими та близькими цілями. Але окрім

загальної емоційної та ідейної «платформи» існує ще і повсякден -не  (домашній  побут),  те,  що  ми  називаємо  сімейним  духом.

Як  розподілені  ролі  в  родині?  За  якими  ознаками?  Якою

є    «ієрархія»  ролей?  Чи  відповідає  вона  справедливості  (тобто

дійсній  вагомості  та  значенню  діяльності  людини  для  всієї  сім’ї

у    цілому), чи  будується за іншими принципами? У кожній родині

існують  сили  взаємного  притягнення  та  взаємного  відштовхуван -ня,  і  в  цьому  сплетінні  інтересів  та  обов’язків  міститься  остання

(але  найважливіша  для  нас  нині)  постать  —  дитина.

Постараймося  ж  усвідомити,  як  впливає  на  формування  її  по-чуттів  та  уявлень  повсякденне  життя  сім’ї.

Емоційний  склад  сім’ї  відчувається  сам  по  собі  —  як  міра  ду-шевного  здоров’я  родини,  як  легка  та  добра  атмосфера.  При  ба-жанні  можна  провести  для  контролю  такий  експеримент.

Прослідкуйте за поведінкою своїх членів родини та запам’ятайте

чи навіть запишіть, з якого приводу кожен із них протягом тижня

проявив  найсильніші  емоції  чи  дві-три  емоції,  як  завгодно.  Що

це  було:  роздратування  з  приводу  пересоленої  страви,  радість  від

добре  виконаної  роботи,  сварка  на  матеріальному  ґрунті,  порив

гострого співчуття до когось, хто потрапив у біду? Потім складіть

свої  спостереження  за  місяць  і  «підведіть  підсумки».  Яких  емо -цій    —  позитивних  чи  негативних  —  отримала  дитина  більше?

Подумайте!  Це  дуже  важливо.

Лише перевага позитивних емоцій над негативними (бадьорос-ті,  оптимізму,  взаємної  ніжності  та  дружби  над  сварками,  смут -ком, нудьгою) створює те, що можна назвати родинним вогнищем.

Воно  збирає  та  згуртовує  навколо  себе  людей,  пов’язаних  родин -ними зв’язками, воно зігріває, живить почуття, дає душі жаданий

відпочинок. Сім’я при всіх властивих їй турботах, клопотах, мож -ливих  прикростях  і  навіть  нещастях  повинна  зрештою  приносити

людині радість. Недарма Макаренко писав: «Хочете, щоб діти були

хорошими,— будьте щасливими. Розірвіться на шматки, викорис -товуйте  всі  свої  таланти,  ваші  здібності,  залучіть  ваших  друзів,

знайомих,  але  будьте  щасливі  справжнім  людським  щастям». Для емоційного здоров’я родини важлива істинність та щирість  почуттів, важливо, щоб учинок знаходився у гармонії з душевним

станом.  Показники  цієї  гармонії  —  ступінь  напруженості  почут -тів,  пропорційність  реакції  сутності  справи,  розумна  стриманість  та  тактовність,  відсутність  фальшивих  зовнішніх  ефектів.

ПРИВЧАЙТЕ  ДІТЕЙ  ДО  ЕМОЦІЙНОЇ  СТРИМАНОСТІ

Дитину  (а  перед  усім,  зазвичай,  самих  себе)  слід  привчати  до

економного,  стриманого  проявлення  почуттів.  Якщо  ви  при  ди -тині  несамовито  тискаєте  та  цілуєте  її  молодшого  братика,  якщо,

вітаючи  літню  людину,  фамільярно  плескаєте  її  по  спині,  ви  тим

самим надаєте своєму синові чи дочці великий та вражаючий урок

вульгарного  оформлення  добрих  почуттів.

Що  ж  гірше  —  нестача  чи  надлишок  емоцій?  Взагалі,  погано

і    те,  й  інше.  Але  якщо  обирати,  то  друге,  певно,  небезпечніше.

Здорова емоційна атмосфера сім’ї народжує у дитини відчуття

міцності буття, віру в майбутнє, очікування радісного, сонячного,

захоплююче-цікавого  життя.

Батьки  —  інстинктивно  чи  свідомо  —  підтримують  зазвичай

оптимістичний настрій дитини, зміцнюють її впевненість, що якщо

зараз  їй  добре,  то  згодом,  у  дорослому  житті,  стане  ще  краще.

Правда,  іноді  доводиться  чути:  «Кому  ти,  окрім  нас,  потрібен?»

або «Ось виростеш, дізнаєшся, почім фунт лиха!» Це недопустимо.

Можна  жорстоко  ранити  дитячу  душу.

Дитині  властиві  порив  у  майбутнє,  віра  у  власний  успіх.  Не

можна  нищити  цю  віру.  Тому  в  родині  має  жити  чуття  світлої

перспективи,  яке  не  затьмарює  страх  наступного  дня.  Лише  в  ат -мосфері  позитивних  емоцій  може  народитися  оптимістичне  уст-ремління  дитини.

ВЧИМОСЯ  ДОЛАТИ  НЕГАТИВНІ  ЕМОЦІЇ

Як  же  долати  розвиток  негативних  емоцій,  які  все  ж  таки  ви-никають?  Тут  може  бути  два  шляхи.  Перший  —  уміння  володіти

собою,  стримувати  роздратованість,  образу,  непокору  тощо.  Це важлива  наука  —  вчасно  опанувати  себе,  не  дати  волі  поганому настрою.

Другий  шлях  більш  глибокий  та  досконалий.  У  перспективі

він відкриває дорогу до істинної духовної шляхетності та мудрості.

Негативну  емоцію  не  просто  зупиняє  власне  або  чуже  «ні»  —  її

змиває  інша,  більш  сильна  позитивна  емоція.  Процес  цей  перед -бачає наявність великої самосвідомості, самокритичності, широти

погляду,  вміння  зрозуміти  іншу  людину  та  визнати  за  нею  право

на  власну  думку  та  на  самостійність  вчинків.  Цей  шлях  неодмін -но  має  допомогти  вам  порозумітися  з  дитиною,  яка  вже  досягла

підліткового віку і формує свої погляди, смаки, відчуття. Вони не

завжди співпадають з вашими. Навчіться чути свою дитину, вміти

її  вислухати,  осягнути,  зрозуміти.

КУЛЬТУРА  ПОЧУТТІВ

Справжня  культура  почуттів  досягається  при  «перемиканні»

внутрішньому.  Якщо  ти  комусь  заздриш  —  переведи  заздрість

у    бажання  добитися  того  ж.  Із  тобою  чинять  несправедливо  —

частина  причини  лежить  у  тобі  самому,  знайди  її  та  знищ.  Люди -на  вчинила  не  так  —  не  засуджуй  згарячу,  перевір  об’єктивність

своєї оцінки, зрозумій, чим вона керувалася, якщо потрібно, допо-можи. Ти розсердився через дрібницю — соромся мізерності свого роздратування.

До  речі,  про  мізерність.  Це  відразлива  та  тяжка  властивість дуже  живуча  завдяки  тому,  що  має  звичний  у  побуті  синонім     — «принциповість».  Сучасний  міщанин  під  будь-які  свої  претензії, під  будь-яку  сварку  прагне  підвести  принципову  основу.  Ніколи не  подавайте  дітям  навіть  найменшого  прикладу  подібної  «при -нциповості».  Навчайте  їх  дивитися  на  речі  ширше,  бути  велико -душними. Одне із правил мізерної принциповості: «Як ти зі мною, так  і  я  з  тобою».  Мабуть,  вам  не  раз  доводилося  чути  фрази,  на  кшталт:  «Раз  він  так  вчинив,  то  тепер  можу  і  я  вчинити  так само…»  або  «Я  б  ніколи  собі  не  дозволив,  але  після  того,  що  він зробив…».  Але  якщо  ти  з  хорошими  —  хороший,  а  з  погани -ми  —  поганий,  то  який  ти  сам?  Ніякий?  Відображення  чужих  вчинків? Навчайте дитину бути вірним своєму «я», своїм власним уявленням  про  добро  і  зло.  Вона  має  твердо  засвоїти,  що  чиясь

чужа нечесність, підлість, грубість не дає людині ніякого мораль -ного  права  бути  такою  ж  у  відповідь.

Якщо ваш син чи дочка навчаться зневажати мізерність, вони

не  стануть  потім  дратуватися  попусту,  розтрачувати  себе  на  дріб -ниці.  Вони  завжди  зможуть  співвіднести  той  чи  інший  досадний,

докучливий факт із чимось більшим, тим, що має істинну цінність

у їх житті, і дадуть йому тверезу оцінку. Якщо вони засвоять зако-ни великодушності, негативні реакції на чиюсь поведінку, значно

легше  будуть  переходити  у  більш  сильні  та  загальні  переживан -ня.  А  це  початок  шляху,  що  приводить  людину  до  усвідомленої

моральної  висоти.

Педагогічний  практикум  для  батьків.

1.   Батькам  пропонується провести  тематичні  дискусії.

Дискусія  1.

Запитання  для  обговорення:

•  Чи  завжди  ви  знаходите  час  поговорити  з  дітьми  про

шкільні проблеми, їх справи? Якщо ні, назвіть вагомі при-чини.

•  Які  запитання  ви  ставите  дітям  частіше:

  а)  Як  ти  поводився?

  б)  Чи  немає  у  тебе  поганих  оцінок?

  в)  Що  нового,  цікавого  було  в  класі?

Поясніть  свій  вибір.

Дискусія  2.

Діти  —  наша  радість  і  наші  надії,  ми  завжди  відкриваємо

в    них  щось  нове,  раніш  невідоме  нам.  Інколи  ці  «відкриття»  нас

радують,  інколи  —  засмучують.

•  Що  ж  у  характері  вашої  дитини  вас  радує?

•  Що  вас  засмучує  в  особистості  дитини?

•  Як  подолати  емоційний  та  психологічний  бар’єр  між  бать-ками  і  дитиною?

2.   Проводиться  тестування батьків.

ТЕСТ  «ВИ  І  ВАША  ДИТИНА»

Батькам  пропонується  відповісти  на  ряд  запитань.  Відповідь

«так»  оцінюється  в  2  бали,  «інколи»  —  1  бал,  «ні»  —  0  балів.

1.   Чи  вважаєте  ви,  що  у  вашій  родині  є  взаєморозуміння

з    дитиною  (дітьми)?

2.   Чи говорить з вами дитина по щирості, чи радиться з «осо-бистих  питань»?

3.   Чи  цікавиться  дитина  вашою  роботою?

4.   Чи  знаєте  ви  друзів  своєї  дитини?

5.   Чи  бувають  вони  у  вас  вдома?

6.   Чи  бере  участь  дитина  разом  із  вами  у  господарчих  справах?

7.   Чи  перевіряєте  ви,  як  вона  вчить  уроки?

8.   Чи  є  у  вас  спільні  з  дитиною  заняття  та  захоплення?

9.   Чи  бере  участь  дитина  у  підготовці  до  родинних  свят?

10.  Чи  подобається  вашій  дитині  відзначати  власний  день  на-родження  у  родинному  колі?

11.  Чи  обговорюєте  ви  з  дітьми  прочитані  книги?

12.  Чи  говорите  ви  з  дитиною  про  телевізійні  передачі,  фільми?

13.  Ви  часто  буваєте  разом  з  дітьми  на  природі,  у  місті  тощо?

14.  Чи буваєте ви разом з дітьми у театрах, цирку, на концер-тах,  виставках,  у  музеях?

15.  Ви  любите  проводити  відпустку  разом  з  дітьми  чи  ні?

Результати  тестування:

Більше  20  балів.  Ваші  відносини  з  дитиною  можна  вважати

щирими  і  доброзичливими.

20—10  балів.   Ваші  відносини  з  дитиною  можна  оцінити  як

задовільні,  але  недостатньо  багатогранні  та  глибокі.

Менше 10 балів. Ваші відносини з дитиною ґрунтуються на фор-мальному піклуванні про неї. Необхідно шукати взаєморозуміння,

інакше  ризикуєте  втратити  духовний  зв’язок  із  дитиною.

3.   Батькам  пропонується обговорити  ситуацію.

Ситуація  для  обговорення:

—  Олю,  мий  руки,  і  до  столу.

Оля  промовляє:  «Угу»,—  і  продовжує  дивитися  телевізор.

—  Я кому кажу! — підвищує голос бабуся, заздалегідь роздра-товуючись,  тому  що  «Олю  ніколи  зразу  не  докличешся».

—  Ну,  зараз,  зараз…  —  мимрить  дівчинка,  не  поспішаючи

відірвати  погляд  від  телеекрану.

—  Я  кажу,  до  столу!  Чуєш  чи  ні?

—  Дійсно, що за неподобство! Чому тебе треба чекати? — додає мама.

—  Ніколи  по-доброму не  слухається,  ніколи!  —  торочить  своє бабуся.

—  Та  йду,  ну  чого  причепилися!  —  Оля  також  зривається  на роздратований  тон,  і  одразу  втручається  тато:

—  Ти  як  з  матір’ю  розмовляєш!  Ти  в  мене  дивись!  Зовсім  від рук  відбилася!  Безсоромна!

•  Чи  можна  сказати,  що  в  цій  родині  існує  єдність  вимог?

4.   Класний  керівник пропонує  батькам  ознайомитися  із  ре -зультатами анкетування дітей на тему «Я і мої батьки» та

обсудити  його  результати.

Підраховуються  позитивні  та  негативні  відповіді.

Підсумки  зборів.

Погодьтеся, відповіді дітей примушують задуматися. Не нази-ваючи  імен  та  прізвищ,  просто  уявіть  на  хвилину,  що  ваша  дити -на відмовляється бути вашим другом, що ви для неї — батьки, по відношенню  до  яких  є  лише  не  завжди  приємні  обов’язки,  а     ми-не  ще  небагато  часу,  і  вона  «стомиться»  від  цих  обов’язків  і    буде просто ігнорувати не тільки ваші прохання та вказівки, але, мож -ливо,  і  відмовить  у  допомозі.

А,  можливо,  провина  у  цьому  не  дітей,  а  нас,  дорослих,  бать-ків,  які  не  приділили  вчасно  уваги  своїй  дитині,  не  вислухали  її, не  спробували  зрозуміти,  вибачити,  допомогти.

Не  забувайте  про  те,  що  діти  по-справжньому  щасливі,  коли

відчувають  щиру  турботу  та  увагу  з  боку  тих,  кому  довірене  їх

виховання,  коли  їх  навчають  достойної  похвали  поведінці  та  за -стерігають від нерозумних вчинків, коли вони отримують знання, вдосконалюються  і,  подібно  деревам  доглянутого  саду,  приносять радість, дають плоди — стають гідним поколінням, високомораль-ними  людьми,  справжніми  громадянами  суспільства.

Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (27.06.2013)
Переглядів: 1651 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2349

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів