Вівторок, 21.11.2017,  03:32З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Години спілкування

Сучасна молодіжна мода і здоров’я

Сучасна молодіжна мода і здоров’я

Мета: навчити учнів оцінювати модні явища з точки

зору шкоди або користі для здоров’я; форму-вати морально-гігієнічну культуру і естетику зо-внішнього вигляду; розвивати відповідальність

за своє здоров’я.

Анкета (проводиться заздалегідь)

Чи є у вас татуювання? •

Чи є у вас пірсинг? •

Що, на ваш погляд, частіше роблять? •

Чи знаєте ви історію пірсинга і татуювання? •

Вам цікаво було б дізнатися про виникнення пірсинга •

і татуювання?

Чи вважаєте ви, що це захоплення може бути небез- •

печним для здоров’я?

Які наслідки для здоров’я можуть виникнути •

у зв’язку із цим модним захопленням?

Хід години спілкування

1-й ведучий. Сьогодні нам би хотілося поговорити

про моду. Тема моди нескінченно нав’язується нам засо-бами масової інформації і стає надзвичайно привабливою

для сучасних молодих людей. Але модні тенденції іноді

призводять до виникнення проблем, пов’язаних як із ду-ховним, так і з фізичним здоров’ям. Спробуємо сьогодні

в цьому розібратися.

Як ви думаєте, що таке мода?

Мода — це спосіб життя в певний історичний момент.

Вона торкається кожної людини й усіх сторін її життя — від

форми каблука до літератури, від аромату парфумів до ар-хітектури.

1-й ведучий. (звертаючись до   другого ведучого ). Які

ти знаєш модні молодіжні течії?

2-й ведучий. Серед молоді сьогодні модно робити та-тушки і пірсинг.

1-й ведучий. А тепер ти мене просвіти, що це таке.

2-й ведучий. Татуювання є введенням у дерму неви-відних, невитирних пігментів одного або декількох кольорів

з метою створення на тілі тексту або зображення. А пір-синг — проколювання різних частин тіла.

1-й ведучий. Нами було зроблено опитування учнів

нашої школи, і з’ясувалося, що з 76 опитаних 4 % учнів

мають татуювання і 32 % — пірсинг.

На думку наших учнів, частіше молоді люди роблять

пірсинг, ніж татуювання.

А ще ми запитували учнів, чи цікаво їм дізнатися, як

давно існує татуювання і пірсинг. 79 % відповіли «так».

доповідь про історію виникнення татуювання

Слово «татуювання», tatoo або tatu, стало вживатися

в Європі після подорожі капітана Кука на Таїті. Це слово

схоже із таїтянським словом tatau і маркезанським ta-tu 

і означало воно «рана», «знак».

Історія татуювання налічує не менш ніж 6000 років.

Найстаріші татуювання знайдені при розкопках єгипет-ських пірамід у Гізі. Муміям близько чотирьох тисяч ро-ків, але малюнки на висохлій шкірі добре видно. Древні

єгиптяни шанували мистецтво тату й завдяки торговельним

зв’язкам навчили прикрашати власні тіла жителів Персії,

Греції й Криту. Мистецтво татуювання тіла було виявлено

істориками практично в кожній епосі.

Найбільший розквіт культура тату одержала в Японії, де

дотепер шануються татуйовані люди. Саме майстри Хонсю,

Хоккайдо й Сикоку вперше запропонували тривимірні зо-браження. Замість орнаментів і плоских фігур вони стали

зображувати об’ємних і кольорових міфічних тварин.

У Північну Америку мистецтво татуювання, скоріше

за все, «припливло» через Берингову протоку разом із чукча -ми. Чукчі дружили з північноамериканськими індіанцями,

які й передали мистецтво татуажа в Центральну й Півден-ну Америку. Версія проникнення татуювання в Америку

через полінезійців уважається вченими сумнівною, тому

що навряд чи вони подолали 2000 км через Тихий океан.

Однак татуювання з’явилося набагато раніше — при пер -віснообщинному ладі. Воно служило не тільки прикрасою,

але й знаком племені, роду, тотему, указувало на соціальну

приналежність її власника, служило маскуванням під час

полювання, а крім того, мало, на переконання древніх лю-дей, магічну силу.

Причини виникнення звичаю тату, можливо, криють -ся в природних ушкодженнях шкіри: шрамах, фляках,

що отримували в боях, на полюванні хоробрі воїни, яких

прагнули наслідувати. Відбувалося це наприкінці Льодови-кового періоду… Білошкірі народи Європи й Азії, індіанці

Північної й Південної Америки, жителі Океанії практикува-ли татуювання, а чорношкірі віддавали перевагу рубцюван -ню. Від народження до смерті татуювання супроводжувало

індіанські племена Полінезії й Індонезії.

Про татуювання довідалися в Європі завдяки мореплавцю

Джеймсові Куку. В 1769 році він привіз із собою з мандрівок

полінезійця, вкритого татуюванням із ніг до голови. Інші

джерела стверджують, що мистецтво тату в Європу при -йшло з Австралії, а саме з острова Самоа, ставши почесним,

елітним у середовищі європейської знаті. На островах Самоа

татуювання до наших днів є ознакою високого становища

в суспільстві й наноситься на тіло тими ж самими методами,

що й багато століть назад.

Археологи, що досліджували поховання прадавніх скіфів

біля Алтаю в 1947 році, натрапили на прекрасно збережено -го муміфікованого скіфського воїна, покритого татуювання -ми із зображеннями міфологічних звірів (скіфи — племена

кочівників, що прийшли зі сходу, вони є найбільш імовір-ними прабатьками нинішніх слов’ян). Особливість культури

татуювання — однаковою мірою вабити до себе, інтригувати

й відлякувати — збереглась і донині. При цьому татуювання

було присутнє практично на всіх континентах, у багатьох

культурах і релігіях.

В індіанців обличчя було пріоритетним для нанесен -ня татуювання. Жителі Полінезії перетворювали своє об-личчя на страшну маску, що викликає у ворогів панічний

жах. Маскоподібні тату — Моко — носили племена Майорі

з Нової Зеландії. Якщо ти воїн і бажаєш бути похованим

з почестями, та ще щоб твою голову зберігали як реліквію,

то зроби тату Моко, прикрась себе хитрими візерунками,

інакше твоє тіло після загибелі ввійде в безперервний цикл

смерть-життя й послужить їжею для тварин.

Також тату Моко виконувало ідентифікаційну роль — за -мість сьогоднішнього підпису або печатки Майорі зображу-вали точну копію своєї маски. Жінки аборигенів Айну — ви,

звичайно, знаєте, що це японське плем’я — сигналізували

про наявність чоловіка, кількість дітей візерунками на по-віках, щоках і губах. У наш час не зовсім зрозуміло за ма-кіяжем жінки — з ким вона і чи є у неї діти.

міфи і вірування

Нанесення татуювання — ритуал, порушення якого по-збавляє цей процес магічного значення, тому він здійсню-вався потай спеціально посвяченими людьми. Чи знаєте

ви, що татуювання є ще й вашим провідником у потойбіч-ний світ? Ні? Поки не знаєте, а от племена Дмак з острова

Борнео вірили, що в їхньому раї Апо-Кезіо все стає проти-лежним: чорне стає білим, солодке — гірким, тому вони

татуювалися в темні кольори. А вже після смерті це темне

ставало світлим і вказувало шлях через прірву між землею

й Апо-Кезіо. Напевно, і їли вони гірке за життя.

Ведучий 1. Татуювання вже давно не має тієї поганої

репутації, яка в нього була в минулому. Проте, людина має

добре подумати і вирішити для себе, чи потрібне воно їй,

оскільки нанесене на тіло зображення залишиться на все

життя. Смаки й уподобання швидко міняються, мода про-ходить, тому не варто поспішати прикрашати себе татую -ванням. Видалити його складно. Хоча сучасна наука й роз-робила методики виведення за допомогою лазера, але навіть

його застосування дозволяє це зробити далеко не завжди.

Крім того татуювання шкодить здоров’ю людини.

А чи знають про це наші учні? (Результати тестування.)

Кожному необхідно знати, яким чином татуювання може

впливати на здоров’я.

доповідь про вплив татуювання на здоров’я

Це одне з найбільш спірних питань… Багато вчених пе-реконані, що татуювання може призвести до виникнення

онкологічних захворювань і дерматитів. Недотримання норм

гігієни і безпеки під час створення тату, пірсингу загрожує

СНІДом, гепатитом, правцем, алергічними запаленнями

шкіри.

Існують також конкретні протипоказання за здоров’ям,

про які рідше за все згадують ті, хто лежить під тату-машинкою чи очікує в черзі за тілесним проколом: це схиль -ність до утворення келоїдних рубців, алергія на метали,

астма, епілепсія, черепно-мозкові травми (небезпека припад-ків), гемофілія (ризик летального результату), порок серця,

алергії, шкірні захворювання, діабет, вагітність та інше.

Крім того, будь-яка видозміна тіла є фактором ризику

навіть для здорових людей. Татуювання, наприклад, небез-печне своїм чорнилом. І екзема — не найстрашніший діагноз

у такій ситуації. Адже чорнило, потрапляючи в лімфатичні

судини й закупорюючи їх, позбавляє природного захисту

найближчі до місця нанесення органи. Таке ослаблення

місцевого імунітету залишається назавжди.

2-й ведучий. Таким же давнім, як татуювання, є мис -тецтво пірсингу. Зараз проколеним язиком або пупком

нікого не здивуєш. Пирсинг сприймається як один з на-прямів боді-арту. Насправді він має багаторічну історію.

доповідь про історію виникнення пірсингу.

Пірсинг означає не що інше як «проколювання дірок»,

з подальшим носінням в них сережок, кілець, «штанг» і ін -ших прикрас. Дірки роблять у різних частинах тіла — від

носа і брів до пупка і статевих органів.

Ось декілька цікавих історичних фактів про пірсинг

і його значення у різних народів світу.

Історія пірсингу налічує тисячоліття. У царській Росії

матрос, що вперше перетнув екватор, вставляв у вухо се -режку. Папуаси носять спеціальні пробки не лише в носовій

перегородці, але також і в проколених ніздрях.

Індійські жінки традиційно носять золоте кільце в ніз-дрі, часто це декілька кілець із коштовними каменями.

Пирсинг виконується напередодні їхнього шлюбу і може

бути зроблений навіть проти їхнього бажання. Індійські

жінки, врешті-решт, мають невеликий вибір щодо чоловіків,

і кільце, вставлене в ніздрю,— символ підпорядкування,

гарантія, що жінка підкорятиметься її майбутньому чоло-вікові. Оскільки, якщо вона неслухняна, чоловік має право

провести її крізь натовп прив’язаною за це кільце…

У Стародавньому Єгипті жінки проколювали пупки, але

носити колечка на цих частинах тіла дозволялося лише на-ближеним фараона і жрицям.

Назва генітального чоловічого пірсингу «Принц Альберт»

бере свій початок від імені його першого володаря — прин-ца Альберта, що любив носити дуже тісні брюки. Для того

щоб пеніс не заважав під час верхової їзди та ходьби, він

вставив у нього кільце, за допомогою якого прикріплював

його до брюк. Дивлячись на приклад царственої особи, інші

наближені до двору сери стали наслідувати Альберта, перейнявши такий своєрідний спосіб кріплення чоловічого орга-ну, який з успіхом і без змін дійшов до сьогоднішніх днів.

Найстаріша мумія з пірсингом вуха була знайдена в Ав-стрійському льодовику в 1991 році. Дослідження показа-ли — вік мумії більше за 5000 років, а мочка вуха була

розтягнута приблизно до 11 міліметрів. Вуха муміфікованого

тіла, мабуть, спочатку були проколені з ритуальною метою.

Дуже багато примітивних племен вважало, що демони про -никають у тіло людини через вухо, а проколювання вух

і металеві прикраси допомагають запобігти проникненню

демонів.

Моряки робили пірсинг вух, вважаючи, що це покращує

гостроту зору, а у випадку загибелі моряка, якщо його тіло

викине на берег, вартості дорогоцінної прикраси вистачить

на організацію похорону. Наряду з цим, у багатьох народів

пірсинг вух пов’язується із статевою зрілістю.

Пирсинг сосків з’явився у Стародавньому Римі. Римські

центуріони, охоронці Юлія Цезаря, у сосках носили кільця

як ознаку відваги й мужності. До цих кілець вони присті-бали свої плащі.

доповідь про вплив пірсингу на здоров’я

Що стосується пірсингу, то тут ризик насамперед полягає

у величезній кількості небезпечних точок на наших тілах.

Ті, хто став жертвою власної точкової географії, з носталь-гією згадують свій гарний зір, слух, м’язи обличчя, які

правильно працювали до проколів на вухах, бровах, носах;

здорові груди без раку молочної залози до проколотих сосків

і багато чого іншого.

Крім того, іноді здається, що сама природа бореться з по-рушенням природності тіла. То блискавка влучить у пусету

на язиці, після чого в кращому випадку не доведеться роз-мовляти довгий час, то зимовий холод відморозить вуха

з металевими «тунелями» всередині, і, як результат,— моч -кообрізання…

Підсумок заняття

1-й ведучий. Сьогодні ми побачили, що пірсинг і та-туювання мають давню і багату історію. Але слід зазначити,

що вони мали певний зміст, а сьогодні нанесення татуювань

і пірсингу — це данина моді, а для декого — спосіб виділи-тися, бути не таким як усі. Але чи варта така краса вашого

здоров’я? Адже здоров’я залишається модною течією на всі

часи, і нікому воно ніколи не набридне.

інформація дЛя вЧиТеЛя

історія татуювання

Мистецтво прикрашати себе тату можна вважати одним

із найдавніших. Історія татуювання налічує 6 тисяч років,

вони наносилися ще в Стародавньому Єгипті. Перші зраз-ки тату були знайдені при розкопках єгипетських пірамід.

На виявлених там муміях, яким не менше ніж 4 тисячі

років, виразно видно татуювання.

Ще в первісному суспільстві давні люди зображували

на своєму тілі малюнки. Спочатку малюнок, що наділявся

певними властивостями, наносився на тіло фарбами (для

відлякування злих духів, для вдалого полювання), але вони

були недовговічні, тому виникла необхідність у стійкіших

візерунках.

Натільні знаки у прадавніх людей, наприклад, вказува -ли на приналежність їх володаря до певного племені, роду,

а також наділяли володаря магічною силою.

Татуювалися різні племена Європи й Азії, індіанці Аме -рики, індіанці Індонезії та Полінезії.

Обличчя — завжди на видноті. Тому саме воно прикра-шається в першу чергу. Племена Майорі з Нової Зеландії

носять на обличчях маскоподібне татуювання —Моко. Ві-зерунки служать бойовим розфарбовуванням і показником

доблесті та суспільного становища їхніх володарів. За місцевими звичаями, якщо в загиблого воїна на обличчі була

маска Моко, він удостоювався вищої почесті — його голову

відрізували і зберігали як реліквію племені.

Жінки японських аборигенів Айну татуюванням на об-личчі означали свій сімейний стан. За візерунками на губах,

щоках і віках можна було визначити, чи заміжня жінка

і скільки в неї дітей. В інших народів велика кількість візе -рунків на тілі жінки символізувала її витривалість і плодю-чість. Доходило до крайності: на атолі Нукуро дітей, наро-джених нетатуйованими жінками, вбивали при народженні.

З татуюванням були пов’язані і так звані «перехідні»

обряди — посвячення юнака в чоловіки або переселення

в загробний світ.

Проте магія тату використовувалася не лише «дикуна-ми». У арабів талісманами вважалися вибиті на тілі цитати

з Корану, британські моряки зображували на своїх спинах

величезні розп’яття в надії, що це захистить їх від тілесних

покарань. Подорожуючи світом, ці мореплавці привозили

в Європу як сувеніри дивовижні картинки на власній шкірі.

Але в деяких випадках татуювання служило і покаран-ням. У японській провінції Чукудзен як кару за перший

злочин розбійникам наносили горизонтальну лінію через

лоб, за другий — дугоподібну, а за третій — ще одну. Так

само за допомогою тату мітили рабів, військовополонених,

утруднюючи цим втечу і полегшуючи їх упізнання.

Але ось настають 90-ті роки ХХ ст., і тату стає частиною

світової індустрії краси, атрибутом молодіжної моди.

вплив татуювань на здоров’я

Основну небезпеку при нанесення татуювань несе барв-ник. Барвник містить дуже сильний алерген і у багатьох лю-дей може викликати довічну алергію на сонцезахисні креми,

болезаспокійливі пігулки, а також одяг і тіні для повік,

що містять такий барвник. Були випадки, коли, здавало -ся б, у здорових підлітків після нанесення тату розвивалася

бронхіальна астма.

Крім того, частки фарби потрапляють у лімфатичні суди-ни, а по них у лімфатичні вузли, які стають схожими на за -биту брудом зливну каналізацію й перестають виконувати

свою захисну, імунологічну функцію.

Зведення татуювання полегшення не принесе, оскільки

частки фарби, що потрапили в лімфатичні вузли, устигають

зробити свою чорну справу. У результаті послаблення іму-нітету виникають герпес, гнійничкові захворювання шкіри,

активізується вірус, що викликає появу папілом. Можуть

проявитися цистит, захворювання нирок. При нанесенні

татуювання у непрофесіоналів удома є вірогідність отримати

гепатит і Віл-інфекцію.

історія пірсингу

Таким же давнім, як татуювання, є мистецтво пірсингу.

Зараз проколеним язиком або пупком нікого не здивуєш.

Пирсинг сприймається як один із напрямів боді-арту. На-справді він має тисячолітню історію.

У Стародавньому Єгипті дочкам фараонів проколювали

пупок і вставляли в нього золоті пірси з коштовними ка-менями.

Індійські жінки проколювали крило носа після заміж-жя. Деякі індійські чоловіки проколювали собі язик на знак

обітниці зберігати мовчання.

За літописними свідченнями, згадка про проколювання

різних частин тіла (в основному, вух) належить до правління

князя Ігоря ще за часів давньої Русі. У літописі говорилося,

що Ігор — величезний лисий велетень, з великою сережкою

в мочці. Жіноча мода того часу також припускала носіння

сережок, тому як тоді, так і в наш час проколоти собі вуха

міг кожен, незалежно від статевої, і соціальної приналеж-ності.

Тенденції останніх років не можуть не радувати лю-бителів пірсингу. Зараз майже в кожної людини пробито

вухо (можливо навіть не одне, і не один раз), модно робити

пірсинг пупка, язика, підборіддя, геніталій і всього чого

тільки можна. Обмежень для сучасної людини вже не існує!

Зараз пірсинг роблять усі — починаючи від маленьких дітей,

яким дбайливі батьки відразу після народження відкрива-ють шлях у світ моди і стилю, закінчуючи престарілими

людьми, які не хочуть відставати від молоді.

Помітно, що пірсингом частіше захоплюються жінки,

ніж чоловіки. Але так відбувається не тому, що чоловіки

менше цього хочуть. Річ у тому, що чоловічий організм

може дуже сильно постраждати, якщо проколоти шкіру

трохи не там де треба. Тому жіночий пірсинг набагато

популярніший, ніж чоловічий — він просто менш небез -печний.

вплив пірсингу на здоров’я

Модне захоплення пірсингом не таке безпечне, як може

здатися на перший погляд. Інфекційні запалення на місці

проколу, кровотечі, рани, що не гояться, виривання сережки

й утворення великих шрамів і рубців — досить часті явища.

Пробиваючи брову, можна пошкодити лицьовий нерв і об-личчя спотворить судома. Сережка в язиці може викликати

його часткове оніміння.

Були випадки, коли пірсинг язика став причиною аб-сцесу мозку — локалізованого гнійного утворення. Прокол

язика викликає запалення м’яких тканин. За рахунок цього

інфекція з кров’ю може потрапити в головний мозок і спри-чинити небезпечні наслідки. Вилікувати такі захворювання

надзвичайно важко, й у більшості випадків вони призводять

до летального результату. Викликає це запалення типова

бактерія, яка живе в ротовій порожнині кожного. Повністю

стерилізувати ротову порожнину неможливо, і при проко-люванні язика загроза інфекції існує завжди.

Кільце в губі може пошкодити ясна і зуби, навіть у тому

випадку, якщо фахівець із пірсингу використовує стериль-ний інструмент.

Усе вищезгадане — ще не найстрашніше. Якщо техно-логія стерилізації порушена, то, здавалося б, безневинний

пірсинг може призвести до таких смертельно небезпечних

інфекційних захворювань, як СНІД, гіпатит В і С, заражен-ня крові, правець. Пирсинг категорично протипоказаний

людям із захворюваннями крові, системними хворобами

внутрішніх органів (нирок, легенів, серця), шкірними за -хворюваннями (екзема, псоріаз, фурункульоз). Протипока-заннями є зниження імунітету, діабет, уповільнене загоєння ран, алергія на метали.

Категорія: Години спілкування | Додав: uthitel (15.07.2014)
Переглядів: 2233 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2346

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів