Вівторок, 12.12.2017,  22:56З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Години спілкування
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

Конфліктии і способи їх вирішення
 
 
Конфліктии і способи їх вирішення
Мета: формувати уявлення учнів про різні варіанти люд-ського спілкування; учити уникати конфліктних си-туацій і своєчасно вирішувати їх, не допускаючи
переростання в конфлікт; формувати конфліктну
компетентність учнів, соціально схвалювані фор-ми поведінки; виховувати шанобливе ставлення
до оточуючих.
Хід години спілкування
Класний керівник. Починаючи годину спілкуван -ня, давайте привітаємося одне з одним. Робити це будемо
незвичним чином. Я називатиму спосіб вітання, а ви маєте
привітатися цим способом з якомога більшою кількістю
людей.
Способи вітання:
— зустріч близьких друзів;
— зустріч ділових людей.
гра «вітання»
Вітаються одне з одним, але не просто так, а фантазую-чи при цьому. Як подати руку? Як близько підійти? Який
вираз обличчя буде при цьому?
Учні ходять по класу мовчки, ні з ким не розмовляю-чи — це підвищує концентрацію уваги й надає дії приваб-ливості новизни.
Рукостискання — це символічний жест відкритості й до-брої волі. Важливо, що при цьому відбувається контакт
очима — це сприяє виникненню позитивної внутрішньої установки.
метод «Крила і зуби»
Необхідні матеріали: лист ватману, на якому намальо-вана земля (болото) і небо, листочки у формі пташок і кро-кодилів, скотч.
Учням пояснюють те, що починаючи будь-яку справу,
людина має очікування і побоювання. Уявіть, що очікуван-ня — це пташки, а побоювання — крокодили. Напишіть
на листочках очікування і побоювання, приклейте на лист
ватману, де зображено болото і небо.
Усі учні пишуть на листках очікування і побоювання,
потім наклеюють на ватман. Один учень читає за крокоди-лів, а інший за пташок.
Учитель коментує висловлювання, оскільки деякі очі-кування можуть не здійснитися.
Класний керівник. Конфлікти. Які їх наслідки?
Чи вважаєте ви, що це питання актуальне для нашого кла -су? (Повідомлення результатів попереднього анкетування.)
анкета
1. Я вважаю, що конфлікт — це…
а) невдоволення ким-небудь або чим-небудь;
б) нерозуміння людьми одне одного, сварка;
в) розбіжності між людьми, зіткнення різних думок.
2. Якщо я бачу, що людина помиляється, то…
а) я скажу все, що про неї думаю;
б) краще промовчу;
в) постараюся коректно висловити свою думку.
3. Якщо я потрапляю в конфліктну ситуацію, то найчастіше
вирішую її таким чином:
а) наполягатиму на своєму;
б) припиняю спілкування з цією людиною;
в) постараюся знайти компроміс.
4. Що найчастіше є причиною конфлікту?
а) поведінка людей, невміння спілкуватися;
б) зіткнення через життєві ресурси;
в) неспівпадання життєвих позицій;
г) різниця в інтелектуальному рівні;
д) расові й національні відмінності.
5. Я думаю, що жити без конфліктів можна, тому що…
а) я так не думаю;
б) це зберігає нервову систему;
в) будь-які конфлікти можна вирішити мирним шляхом.
6. Я думаю, що прожити без конфліктів неможливо,
оскільки…
а) я так не думаю;
б) це емоційна розрядка;
в) іноді треба вміти захистити себе.
Класний керівник. Тема нашої години спілкуван -ня — конфлікти.
Які емоції та асоціації викликає у вас це слово? (Лайка, 
сльози, бійки, синяки, кулаки, сварки, образи, вбивства, 
руйнування сім’ї, втрата роботи, в’язниця тощо. )
Як бачимо, переважають негативні емоції та асоціації.
Невже нічого позитивного немає в конфліктах? ( Пошуки 
істини, відкриття, самоствердження тощо. )
Чи можуть люди обходитися без конфліктів?
У тлумачному словнику слово «конфлікт» означає «зі-ткнення, серйозна розбіжність, суперечка». Для виникнен -ня конфлікту потрібна конфліктна ситуація. Але далеко
не кожна ситуація веде до конфлікту. Має бути інцидент.
робота в групах
Перша група учнів пояснює, кого ми називаємо «кон-фліктною людиною».
Друга група пояснює, що означає «конфліктна ситуація».
Третя група з’ясовує значення слова «інцидент».
Четверта група пояснює значення слова «компроміс».
(Учні дають короткі відповіді на   запитання. Висловлю -вання не  оцінюються й   не обговорюються.)
метод «Кластер»
Необхідні матеріали: кольорові картки, фломастери,
скотч.
Учитель записує основні думки на заздалегідь приготов-лених кольорових картках.
Конфлікт — це зіткнення інтересів. І, як будь-яке зі -ткнення, конфлікт може принести і радість перемоги, і гір-коту поразки. Поведінку людей у конфліктних ситуаціях
вивчає наука конфліктологія. З точки зору цієї науки, є чо-тири стратегії поведінки під час конфліктів: пристосування,
уникнення, співпраця, суперництво. Їхні характеристики
занесені в таблицю.
Пристосування Уникнення Суперництво Співпраця
Пошук рішен-ня, що влаштовує обидві сторони
Прагнення до-могтися свого за рахунок ін-шого
Принесення
в жертву влас-них інтересів
заради інтере -сів іншого
Ухилення від
прийняття рі-шень
Люди, невпев-нені в собі
Сильні, зрілі,
упевнені в собі люди
Мирні, поступ-ливі люди
Люди, упевне-ні в собі, агре-сивні, амбітні
Усі позиції в таблиці переплуталися. Вгадайте за описом,
про яку стратегію поведінки йдеться. (Учитель читає опис 
поведінки.)
Учні відновлюють логічні ланцюжки стрілками, вказу-ють правильне розташування позицій.
Принесення в жертву власних інтересів заради інте ресів
іншого. Ця стратегія характеризує мирну, поступливу лю-дину. (Пристосування.)
Ухилення від прийняття рішень. Найчастіше цю страте-гію використовують люди, невпевнені в собі. (Уникнення.)
Пошук рішення, що влаштовує обидві сторони. Цієї стра-тегії зазвичай дотримуються сильні, зрілі, упевнені в собі
люди. (Співпраця.)
Конкуренція — прагнення домогтися свого за рахунок
іншого. Найчастіше цю стратегію використовують люди,
упевнені в собі, агресивні, амбітні. (Суперництво. )
Конфлікту можна уникнути, усе залежить від того, як
особа сприймає й оцінює ситуацію. Якщо особа оцінює ситу-ацію як конфліктну, то відбувається конфліктна взаємодія.
Конфлікт починає жити своїм життям. Дії конфліктних
сторін «підганяються» під конфліктну ситуацію, втягуються
нові сили та способи конфронтації. Починається ескалація
конфлікту. Останній етап — це спад конфлікту і його ви-рішення. Залежно від способів вирішення воно може бути
конструктивним і деструктивним.
 ( По ходу розповіді з’являється модель конфлікту на 
кольорових картках.)
Модель конфлікту
Конфліктна ситуація
Інцидент
Конфліктна взаємодія
Вирішення конфлікту
↓ ↓
Конструктивне Деструктивне
Класний керівник. Прошу звернути увагу на два
моменти. По-перше, дуже багато залежить від позиції самої
людини. Саме вона визначає ситуацію як звичайну або як
конфліктну для себе. На якому ще етапі хід конфліктної
ситуації залежить від самої людини? (На етапі вирішення 
конфлікту. )
По-друге, за даними соціології імовірність вирішення
конфлікту на різних його етапах розвитку різна. Як ви ду-маєте, на якому етапі вона найбільша? (У  фазі виникнення 
розбіжностей. )
У цьому випадку імовірність вирішення конфлікту —
92 %. При конфліктній взаємодії вона дорівнює 46 %,
при ескалації конфлікту — усього лише 5 % і на етапі
розв’язання — 20 %. Варто замислитися над тим, як навчи -тися «відловлювати» конфлікти ще до їх початку! Тут дореч -но згадати слова польського сатирика Станіслава Єжи Лєца:
«Будьте самоуками, не чекайте, поки вас навчить життя!»
ігрова пауза
Учні рухаються у різних напрямах, хаотично.
Учитель вимовляє команду: «Вухо до вуха».
Учні об’єднуються по парах (з тим, хто ближче стоїть),
притуляються вухом до вуха партнера і продовжують рух.
Учитель вимовляє команду: «Спасибі».
Усі учні продовжують рухатися ланцюжком.
Повторюють гру кілька разів, міняючи команди, напри -клад «Нога до ноги», «Спина до спини».
Учні об’єднуються в пари, виконуючи команди.
рольова гра «Контакти і конфлікти»
Класний керівник. Як же розпізнати стратегії по-ведінки в конкретних ситуаціях?
Про це ми дізнаємося в ході нашої рольової гри «Контак-ти і конфлікти». Розгляньте ситуації та оцініть поведінку
їх учасників. Спробуйте спрогнозувати наслідки кожного
інциденту. ( Учні розігрують заздалегідь підготовлені си-туації.)
Класний керівник (проводить розбір ситуацій):
— Чи можна назвати цю ситуацію конфліктною?
— Чи є з неї вихід?
— За яких умов можливий конструктивний вихід із цієї
ситуації? ( Учні обговорюють і   приймають колективні рі-шення.)
Класний керівник. Яка ж результативність цих стра-тегій? Яка стратегія приведе до конструктивного вирішення
конфлікту? А яка тільки ускладнить його або заведе у без-вихідь?
Визначте за описом результативності, про яку стратегію
йдеться.
1. Ця стратегія використовується, якщо ціна питання не-велика або потрібна пауза для ухвалення рішення. При
такому типі поведінки в конфлікті зберігаються стосун-ки, жодна із сторін не отримує переваги, конфлікт не ви-рішений, а тільки пригашений. (Уникнення.)
2. Ця стратегія є найефективнішою, тому що в цьому випад -ку виграють обидві сторони. Стратегія зміцнює стосунки
і приносить вигоду обом сторонам. (Співпраця.)
3. Ця стратегія доречна, коли заради збереження стосун-ків людина готова жертвувати своєю вигодою. В цьому
випадку сторона, що йде на поступки, програє іншій
стороні. Збереження істинних партнерських стосунків
у цьому випадку проблематичне. (Пристосування.)
Висновок. Таким чином, при уникненні жодна із сторін
не досягає успіху. При суперництві і пристосуванні одна
із сторін виграє, а інша програє. І тільки при співпраці ви-грають обидві сторони.
групова дискусія
Класний керівник. У школах верхової їзди не хва-лять наїзника, який може утриматися на здибленому коні.
Як ви думаєте чому? (Під досвідченим жокеєм кінь ніколи 
не  стає дибки. )
Так само і з конфліктами. Звичайно, розумна, обізнана
людина знайде вихід із будь-якого становища, але мудра
людина в нього не потрапить. А значить, мудрий не дове-де стосунки до конфлікту. Які прийоми і способи існують
для запобігання конфлікту?
Відповідь учнів: Золоте правило спілкування — завжди
поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб інші поводилися
з тобою.
А які риси характеру потрібні, щоб дотримуватися цьо -го золотого правила? Ці риси даються нам від народження
чи їх можна виховати в собі? Яких же висновків ми можемо
дійти?
Відповідь учнів: Вирішений конфлікт, комплімент, по-смішка зберігають нервову систему людини, а значить і її
здоров’я.
Класний керівник. Життя не прожити без конфлік-тів, але розумна, культурна людина завжди зможе ефективно
вирішити суперечки й розбіжності, гнучко використовуючи
різні стратегії: в одних випадках жорстко наполяже на сво -єму, в інших — поступиться, у третіх — знайде компроміс.
А щоб не помилитися у виборі стратегії поведінки, потрібні
життєвий досвід, мудрість і знання. Сподіваюся, дещицю
цих знань ви отримали в ході сьогоднішньої години спіл-кування.
Творча вправа
Учитель починає фразу, учні продовжують її.
Найголовніше, щоб обидві сторони бажали… (вирішення 
конфлікту).
Розберіться в істинних причинах і зосередьте увагу
на проблемі й на тому… (як її  розв’язати).
Пробачення допоможе звільнитися від того негативу…
(який накопичився в   результаті конфлікту).
Дайте можливість партнерові висловитися… (уважно його 
вислухайте ).
Надайте співрозмовникові психологічну паузу… ( для 
зняття емоційного напруження).
Визнавайте свої помилки до того, як співрозмовник по-чне вас… (критикувати ).
Не поспішайте реагувати на чуже… (роздратування).
Ідіть на всі можливі… (компроміси ).
Не критикуйте особистість партнера. Ніколи не завда -вайте емоційної… (шкоди особистості).
Поступайтеся в дрібницях, щоб добитися… ( перемоги 
в  головному ).
Створіть можливість гідного виходу з конфлікту, щоб
зберегти… (час і  здоров’я ).
Не уникайте конфліктів (вони неминучі!), а намагайтеся
їх… (розв’язати або уникнути негативних наслідків ).
Пам’ятайте, що безвихідних ситуацій… (не буває).
Назвіть шляхи виходу з конфліктів, їх вирішення.
Учні можуть назвати такі шляхи.
Доброзичливість. •
Визначити причину конфлікту, намагаючись почути
і правильно зрозуміти одне одного.
Тактовність. •
Розмова по суті. 
Пошук компромісу.
Здатність визнати свою помилку. Пам’ятайте, тільки дурні та небіжчики не змінюють своєї думки.
Дотримання чужого персонального простору. 
Правильний вибір ролі. •
Уміння слухати й чути одне одного. •
Справедливість. •
Класний керівник. Конфлікти часто отруюють людині
життя, порушують звичний ритм, знижують самооцінку. Бага-то хто прагне знайти мирний спосіб врегулювання конфлікту.
Як бачите, шляхів виходу з конфлікту багато. Отже,
якщо ви не помітили, як потрапили в складну ситуацію,
що загрожує вийти з-під контролю, вам доведеться застосу -вати інтелект і вміння спілкуватися, щоб вийти з конфлікту
з найменшими втратами. Тут ви можете виявити творчість
і придумати нові способи нейтралізації конфліктів.
Вирішення конфлікту
Конструктивне:
Гумор•
Поступка •
Компроміс •
Співпраця •
Усвідомлення позицій сторін •
Деструктивне:
Погрози, насильство •
Грубість, приниження •
Перехід на обговорення особистостей •
Відхід від вирішення проблеми •
Розрив стосунків •
Підсумок години спілкування
Учитель і учні повертаються до методу «Крила і зуби».
Аналізують, чи здійснилися очікування та побоювання.
Класний керівник просить учнів завжди пам’ятати
ЗАКОН ЖИТТЯ: правда.
метод «світлофор»
Необхідні матеріали: картки зеленого, жовтого і червоно -го кольорів для кожного учня, ватман, скотч.
Класний керівник просить учнів вибрати картку
того кольору, який, на їхню думку, відповідає оцінці годи-ни спілкування. Учні наклеюють картки на лист ватману,
групуючи їх за кольором: зелений — позитивно, жовтий —
нейтрально, червоний — негативно.
Виходить кольорова картина, що відбиває оцінку заходу.
Категорія: Години спілкування | Додав: uthitel (15.07.2014)
Переглядів: 1196 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 7
Гостей: 7
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів