Субота, 18.11.2017,  13:00З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками

Батьківські збори "Здоров’я наших дітей"

  Тема.   Здоров’я наших  дітей.

             Мета: 1.         Розширити    уявлення        батьків           про      роль   та       зміст  по-няття         «здоров’я        дітей»,           дати   рекомендації щодо  ос-новних      напрямків       розвитку         фізично             здорової         дитини.          

2.          Ознайомити  батьків           з         роботою,       спрямованою             на      

поліпшення     фізичного       стану  учнів,              яка       проводиться  в школі.

             Коментар:     на        збори              запрошуються          шкільний       лікар  та       викладач            фізичної          культури.

Перед  проведенням  зборів  з  учнями  слід  провести  анкету 

на  тему  «Спорт  у  моєму  житті».

ЗАПИТАННЯ  ДО  АНКЕТИ:

1.   Якими  видами спорту  тобі  подобається  займатися?

2.   Як  ти  почуваєшся  після  цих  занять?

3.   Чи  згоден  (згодна)  ти  з  думкою:  «Спорт  —  це  здоров’я»?

Чому?

4.   Чи  любиш  ти  уроки  фізкультури?

5.   Чим  саме  тобі  подобається  займатись  на  цих  уроках?

6.   Що  б  ти  хотів  (хотіла)  виправити  (вдосконалити)  за  допо-могою  цих  уроків?

7.   Твої  побажання  вчителю  фізичної  культури.

ХІД  ЗБОРІВ

Бесіда.

ЗДОРОВ’Я  —  НАЙЦІННІШИЙ  СКАРБ

Шановні  батьки!  Кожен  із  нас  знає,  що  найголовніше  в  житті

будь-якої  людини,  а  особливо  дитини,—  це  здоров’я.  Про  необ -хідність  здорового  способу  життя  нині  можна  почути  звідусіль,

у    першу  чергу  із  засобів  масової  інформації.  Ми  знаємо,  як  важ -ливо  бути  здоровим,  фізично  повноцінним.  Та  чи  завжди  ми  при -діляємо  належну  увагу  цій  проблемі,  виховуючи  та  розвиваючи

свою  дитину?  Задумаймося  над  цим.

Існують різні визначення поняття «здоров’я»: «стан організму

поза хворобою»; «стан, при якому різноманітні фізіологічні показ-ники  не  виходять  за  межі  норми»  (тобто  нормальний  кров’яний

тиск,  нормальний  аналіз  крові  тощо).  Організацією  Об’єднаних

Націй здоров’ю було дане наступне визначення: «Здоров’я — стан повного  фізичного,  психічного,  соціального  та  морального  благо -получчя,  а  не  тільки  відсутність  захворювань  та  нездужань».

Академік М. М. Амосов вважав, що здоров’я визначають через якість.

Кожен  інтуїтивно  відчуває,  що  може  бути  і  «багато  здоров’я»

і «мало здоров’я». В останньому випадку ця якість явно нестійка:

від  найменшої  зовнішньої  дії  виникає  хвороба  —  і  здоров’я  як  не бувало.

ПРОБЛЕМИ  ЗДОРОВ’Я  У  ДІТЕЙ  ШКІЛЬНОГО  ВІКУ

Досвід  запевняє  у  тому,  що  приблизно  для  85  %  учнів,  які

погано  вчаться,  головна  причина  відставання  у  навчанні  —  не -задовільний  стан  здоров’я,  якесь  нездужання  чи  захворювання,

найчастіше  цілком  непомітне,  таке,  що  піддається  лікуванню

лише  спільними  зусиллями  матері,  батька,  лікаря  та  вчителя.

Приховані,  замасковані  дитячою  живістю,  рухливістю  незду-жання  та  захворювання  серцево-судинної  системи,  дихальних

шляхів,  шлунково-кишкові  дуже  часто  є  не  хворобою,  а  від-хиленням  від  нормального  стану  здоров’я.  Багаторічні  спос -тереження  фахівців  показали,  що  так  зване  сповільнене  мис -лення     —  це у  багатьох  випадках  наслідок  нездужання,  якого

не  відчуває  і  сама  дитина,  а  не  якихось  фізіологічних  змін  чи

порушень функцій клітин кори півкуль. В окремих дітей можна

помітити  хворобливо  бліді  обличчя,  відсутність  апетиту  тощо.

При  цьому  дитина  втрачає  здатність  до  зосередженої  розумової

праці.  Особливо  зростає  число  нездужань  у  період  бурхливого

росту  організму.

«РЕЗЕРВИ  ЗДОРОВ’Я»  

ТА  ШЛЯХИ  ЇХ  ПОШУКУ

У  цей  час  особливо  потрібні  «резервні  потужності»  органів  та

організму в цілому, які вмикаються при дії зовнішніх шкідливих

факторів  чи  при  власних  великих  навантаженнях  та  утримують

фізіологічні  показники  в  нормі.Як  добути  ці  резерви?  Лише  через  навантаження,  через  впра-ви, через зусилля та обмеження; лише тренуванням м’язів, серця,

легень, нервів. Радикальним лікуванням у таких випадках також є  зміна  режиму  праці  та  відпочинку:  тривале  перебування  на  сві -жому  повітрі,  сон  при  відкритій  кватирці,  вчасний  відхід  до  сну та  ранній  підйом,  належне  харчування.

І  неодмінно,  щоб  мати  добре  здоров’я,  не  хворіти,  а  якщо

хворіти,  то  не  тяжко,  необхідні  постійні  вправи.  Часто  наші

діти  хворіють  тому,  що  вони  мало  рухаються,  їдять  надмірну

кількість  жирної  їжі,  їх  змалечку  занадто  тепло  одягають,  поз -бавляють  свіжого  повітря  і  іноді  неконтрольовано  «напихають»

ліками.

Головні труднощі фізичного виховання та освіти — у дозуван-ні  виховальних  дій.  У  якому  віці  й  скільки  «виховувати»,  збіль -шувати  обмеження  чи  заохочення?  Засоби  та  методи  —  також важливе  питання.  Багато  залежить  від  особистості  вихователя й    індивідуальних  особливостей  дитини.Правильно  оцінити  нахили  своєї  дитини  —  це  умова,  без  якої нема  виховання.  Батьки  повинні  обов’язково  ставити  перед  собою цю  задачу  та  цілеспрямовано  змалку  спостерігати  за  дитиною, порівнювати  її  з  іншими  дітьми,  радитися  з  педагогами,  психо -логами. Важливу  роль  у  розвитку  фізично  здорової  дитини  має  відіг -рати  фізкультура  та  спорт,  загартування.  Вони  тренують  не  лише тіло,  але  й  характер.  Ігри  та  спорт  виховують  товариськість,  ко -мунікабельність,  згуртованість.  Ніхто  не  сумнівається  у  користі здоров’я,  але  воно  не  прийде  само,  без  праці.  Потрібні  напружен -ня  та  обмеження,  потрібна  воля.  На  щастя,  розвити  та  зберегти здоров’я  дитини  простіше,  ніж  дорослої  людини.  У  дитячому  ор -ганізмі  ще  діють  уроджені  програми  активності,  які  є  необхідним елементом  росту.

Батьки не можуть перебувати осторонь фізичного виховання ди-тини.  Позитивний  вплив,  як  правило,  має  їх  особистий  приклад.

Пам’ятайте,  що  повністю  вберегти  дітей  від  хвороб  —  не -можливо.  І  в  цього  є  ряд  причин.  Найперша  —  мікроби.  Вони

дуже різноманітні. Захист є, але поки сформується імунітет, слід 1—2—3  тижні  прохворіти.  Для  здорової  дитини,  та  ще  ї  при  су -часній  медицині,  такі  хвороби  безпечні.  Організм  у  змозі  впора -тися  з  ними  сам,  навіть  без  всякого  лікування  —  що  в  дійсності  й  буває.

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО  ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ 

ТА  ПОДОЛАННЯ  ХВОРОБ.

Потрібно вірити у здоров’я і не боятися хвороб, медикаменти без

необхідності не вживати. Правильне харчування, фізкультура і    за -гартовування  насамперед  стимулюють  нашу  імунну  систему,  яка 

рятує  від  інфекції.  Хороше  тренування  фізкультурою  серцево-су -динної  та  дихальної  систем  є  додатковою  гарантією.  Обмежене  та різноманітне  харчування  захищає  шлунково-кишковий  тракт  та обмін  речовин.  Здоров’я,  сила  та  краса  визначають  хороший  на -стрій  дитини.  Але  вони  не  вирішують  питання  її  щастя.  Необхідно

пам’ятати:  щоб  бути  здоровим,  дуже  важливо  бути  щасливим.  Та -кою є логіка прямих та зворотних зв’язків. Психологічні напружен-ня,  неприємності  є  такими  ж  шкідливими  для  тілесного  здоров’я дітей,  як  і  дорослих.  Тому  особливо  важлива  духовна  атмосфера в  родині  та  успіхи  дитини  в  суспільному  житті,  тобто  коли  вона достатньо  добре  навчається  та  займає  гідне  місце  серед  товаришів по  силі,  спритності,  розуму.

Будь-яка  хвороба,  завдаючи  болю  та  страждань  людині,  пере-шкоджає  проявленню  нею  духовної  сили  та  енергії.

Ми маємо навчити своїх дітей піклуватися про своє тіло та під-тримувати  фізичне  здоров’я,  а  також  того,  як  вберегтися  від  різ -номанітних захворювань. Кожному відома приказка «У здоровому

тілі здоровий дух», ще в давнину визнавали взаємозалежність між фізичним  та  духовним  розвитком.

Не  вилікувана  хвороба,  не  усунене  хворобливе  явище  у  по -дальшому  набуває  хронічного  характеру  та  може  завдати  дітям

невиправної  шкоди,  зруйнувати  основу  їх  майбутнього  щастя. 

То  ж  не  забувайте:  якими  виростуть  діти  —  залежить,  насампе -ред,  саме  від  вас,  батьків.

ПАМ’ЯТКИ  ДЛЯ  БАТЬКІВ

Проблеми  здоров’я:  стомленість  та  поганий  сон

Питання  раціональної  організації  розумової  праці  дітей  та

попередження виникнення перевтомлення, його негативних на -слідків  протягом  тривалого  часу  привертала  увагу  вчених.  Ось найбільш  важливі  висновки  цих  досліджень:

1.   Стомлення  буває двох  видів.  Тимчасове  та  поверхневе  стом -лення  знімається  невеликим  відпочинком,  який  відшкодо-вує  витрачену  енергію.  Довготривале  та  глибоке  стомлення, причиною якого є розумове та фізичне виснаження, вимагає не  лише  тривалого  відпочинку,  релаксації  для  відновлення сил,  але  і  медичного  лікування.

2.   Причини  стомлення різноманітні  та  залежать  від  багатьох факторів: досвіду, роботи, зацікавленості, характеру роботи, яку  людина  виконує  тощо.  Так,  наприклад,  діти  по-різному стомлюються  від  фізичної  та  розумової  діяльності.  Фізичні особливості  (маса  тіла,  зріст,  розвиток  м’язової  системи), розумові  здібності  також  мають  великий  вплив  на  ступінь стомленості. Якщо дитина береться за справу охоче, з радіс-тю,  робочий  процес  та  досягнутий при  цьому  успіх  при -носить  їй  задоволення,  то  відчуття  стомленості  в  неї  буде значно меншим, аніж у того, хто не виявляє зацікавленості, байдужий  до  роботи.

3.   Стомленість  свідчить  про  те,  що  людина  не  може  відновити

енергію  ніякими  іншими  способами,  окрім  сну  та  відпочин-ку.  Однак  існують  деякі  види  розумової  та  фізичної  стомле-ності,  при  яких  корисні  інші  способи  відновлення  сил.  На-приклад,  для  ослаблених,  неврастенічних  дітей,  які  часто

хворіють та мають слабкий тип нервової системи, характерні

підвищена  стомлюваність,  відчуття  постійного  дискомфор -ту,  зниження  працездатності.  У  цьому  випадку  необхідно створити  сприятливі  умови  для  розвитку  працездатності  та провести  курс  лікування.

4.   Надмірні фізичні навантаження так само втомлюють та вис-нажують  мозок  дитини,  як  і  розумова  праця.  А  стомлен -ня,  яке  викликає  розв’язання  математичних  задач,  можна

порівняти  зі  стомленням,  що  викликає  м’язова  напруга.

5.   Однією  із  безсумнівних  ознак  перевтоми  є  порушення  сну. Дитина  швидко  засинає,  але  потім  прокидається  і  не  спить всю  ніч  або,  навпаки,  ледве  засинає.

6.   Перевтомлення може викликати в дітей різні наслідки: зни -ження  концентрації  уваги,  розгубленість,  погіршення  ко-ординації  рухів.  Дитина,  яка  перевтомилася,  буває  підви -щено  збудженою,  роздратованою  чи  в’ялою,  сльозливою, психічно вразливою. На заняттях у класі вона не може ясно викладати свої думки, її успішність та творчі здібності зни-жуються.

Перевтома,  нервове  збудження  часто  супроводжуються  серце-во-судинними  порушеннями,  головними  болями,  змінами  тиску, а  також  безсонням.

Як  зберегти  працездатність  дитини

1.   Повернувшись зі школи, дитина має хоча б декілька хвилин

полежати  спокійно,  розслабившись.  Після  обіду  дуже  добре

зробити  невелику  прогулянку.

2.   Дитині  не слід  годинами  сидіти  за  підручниками.  Через

кожні  30—45  хвилин  необхідно  робити  15-хвилинні  пере -рви.

3.   Найкращий засіб для відновлення витраченої енергії — сон.

Діти  10—12  років  повинні  спати  9—10  годин  на  добу.

Доповідь  шкільного  лікаря  на  тему:  «Фізіологічні  проблеми

дітей  молодшого  підліткового  віку».

Лікар  відповідає  на  запитання  батьків  з  теми.

Доповідь  учителя  фізкультури  на  тему:  «Фізичний  розвиток

та  виховання  школярів  на  уроках  фізкультури».

Учитель  фізкультури  відповідає  на  запитання  батьків  з  теми.

Педагогічний  практикум  для  батьків.

1.   Ознайомлення  батьків з  результатами  анкетування  учнів

на  тему  «Спорт  у  моєму  житті».  Обговорення  результатів

анкетування.

2.   Батькам  пропонується обговорити  ситуацію.

Ситуація  для  обговорення.

«…Батьки звернули увагу, що їхня 12-річна дочка, яка була до

недавнього часу поступливою та спокійною, стала плаксивою, роз-дратованою. На звичайні та не зовсім звичайні зауваження з     при -воду  її  недостатньої  участі  останнім  часом  у  домашніх  справах

стала  неприродно  бурхливо,  до  сліз,  реагувати.  Навчатися  стала

гірше,  що  пояснювала  втомленістю  у  зв’язку  з  посиленням  нав -чальних  навантажень  та  необхідністю  багато  займатися  вдома.

З  уроків  вона  нерідко  відпрошувалась  через  головні  болі,  чого

раніше  з  нею  не  траплялося.  І  зовні  вона  виглядала  такою  змар -нілою,  що  близькі  стривожилися:  «Чи  не  захворіла?»  Тим  більш,

що до останнього часу її здоров’я не викликало ніяких побоювань:

вона  росла  здоровою  дитиною.  Стурбовані  батьки  проаналізували

все.  Домашня  обстановка  була  спокійною  і  не  могла  стати  причи -ною погіршення стану. У дівчинки завжди була жива, товариська

вдача,  доброзичливість  у  спілкуванні  з  оточуючими.  У  неї  були

гарні  здібності,  тому  надавати  першочергове  значення  великим

навантаженням  дорослі  не  поспішали…»

Запитання  до  батьків:

•  Які,  на  ваш  погляд,  можуть  бути  причини  погіршення  са-мопочуття  дівчинки?

•   Якою має бути поведінка батьків у залежності від цих причин?

•  Що  може  стати  реальною  підставою  для  виникнення  кон-фліктів  у  цих  ситуаціях?

Підсумки  зборів.

Класний  керівник,  перевіряючи  ефективність  зборів,  просить

батьків  назвати  найважливіші,  на  їхню  думку,  напрямки  розвит -ку  та  виховання  здорової  дитини.

Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (04.07.2013)
Переглядів: 4383 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2346

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів