Субота, 25.11.2017,  03:23З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками

Батьківські збори "Особливості морального виховання в сім’ї"

  Тема.   Особливості морального виховання в сім’ї.

             Мета: 1. Розкрити  основні  напрямки та  завдання морального  виховання  дітей  молодшого    підліткового  віку   

в родині.           

2. Ознайомити  батьків з  ефективними формати         та       методами       виховання       загальнолюдських   

цінностей  у школярів.

             Коментар:     на        дошці              —       плакат            або      напис              з         епіграфом      до            заходу:         

«…Добрі        почуття          мають            іти       своїм  корінням        у         дитинс-тво,    а         людяність,            доброта,        ласка, доброзичливість      

народжуються            у         праці,              турботах,       хвилюваннях про    

красу    навколишнього         світу.  Добрі              почуття,         емоційна       

культура         —       це       зосередження             людяності.     Якщо  добрі

почуття           не       виховані        в         дитинстві,       їх         ніколи            не       вихо-ваєш,      тому   що            це,      істинно           людське,        утверджується         

у          душі   одночасно     з         пізнанням       найперших    та       найваж-ливіших         істин,              одночасно      з         переживанням           і          відчут -тям     найтонших    відтінків          рідного           слова.  У        дитинстві      

людина            повинна          пройти           емоційну       школу             —       школу           

виховання        добрих           почуттів».      (В. О. Сухомлинський)

ХІД  ЗБОРІВ

Бесіда.

«Я»  ВАШОЇ  ДИТИНИ

Людська особистість — це органічне, нерозривне ціле, у якому

переплітаються та взаємодіють часом найрізноманітніші, але най -тіснішим  чином  пов’язані  якості  —  і  гарні,  й  погані.

Кожна  мати,  кожен  батько  прагнуть  виростити  свою  дитину,

своє  майбутнє,  такою  людиною,  яка  була  б  наділена  лише  по -зитивними  якостями  —  доброю,  щирою,  сердечною,  здатною  на

співчуття, розуміння ближнього,— всіма тими чинниками, які ми

називаємо  людяністю,  моральністю,  загальнолюдськими  ціннос -тями.  І  це  не  дивно:  адже  тільки  на  таку  людину,  близьку  їм  не

36

лише  фізично,  а,  насамперед,  духовно,—  зможуть  розраховувати

батьки в літньому віці; лише така особистість зможе принести ко -ристь  суспільству,  державі,  стати  її  гідним  громадянином.

Кожна  дитина  —  особливий,  неповторний  індивідуум.  Є  бать-ки,  які  впевнені:  бувають  діти  самі  по  собі  хороші  й  самі  по  собі

погані.  Але  це  помилкова  думка.  «Самих  по  собі»  дітей  не  буває.

Визначальну  роль  відіграє  батьківський  вплив.  І  всі  враження дитини,  його  світосприймання,  світовідчування  залежать  майже цілком  від  сім’ї.  Якщо  взяти  такі  риси  характеру,  як  доброта, чуйність,  щедрість,  жадібність,  байдужість,  егоїзм,  гуманність, замкненість, товариськість та ще багато важливих рис особистості, неважко  побачити,  що  всі  вони  лежать  на  межі  «я»  і  «не  я»,  на лінії  зіткнення  та  взаємодії  особистості  з  навколишнім  світом.Здавалося  б,  уявлення  про  те,  що  інша  людина  для  себе  таке  ж «я»,  як  твоє  для  тебе,  природне.  Але  між  знанням  та  відчуттям цього  існує  певна  дистанція.  І,  можливо,  у  максимальному  ско -роченні  її  і  полягає  найголовніша  задача  виховання.  Звідси  на -роджується  інтерес,  повага  до  ближнього,  визнання  за  ним  пра -ва  на  власну  думку,  увага  до  його  потреб.  А  поруч  із  цим  стоять  вимоги  чесності,  товариського  ставлення,  добросовісного  виконання своїх  батьківських  обов’язків  —  цілий  комплекс  різноманітних  по -чуттів: естетичних, етичних, вольові якості характеру тощо. З    одно-го боку, дитина дуже чуйна, довірлива, товариська, наївна, відкрита, щедра.  З  іншого  боку,  їй  властиві  егоїзм  та  егоцентризм.  І  не  лише властиві,  але  і  в  певній  мірі  необхідні.  Тому  що  дитині  в  безмежно -му світі потрібно скоріше вичленити себе із навколишньої дійсності, створити  своє  індивідуальне  «я».  Це  відбувається  інтенсивно,  і  хоча слабшає  з  часом,  але  все  ж  триває  багато  років  та  періодично  дає перехід  кількості  у  якість  у  вигляді  відомих  вікових  криз.Без  уваги  до  самого  себе,  без  жаги  самоутвердження  людська особистість  не  почне  складатися.

БАТЬКИ  ТА  ДІТИ  —  ШЛЯХИ  ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

Немає  таких  батьків,  які  свідомо  добивалися,  щоб  їх  дитина

росла черствою, грубою, злою. Ні, її щиро хочуть бачити лагідною,

чуйною,  доброю  і  по  мірі  сил,  вільного  часу,  педагогічної  інтуїції займаються плеканням позитивних якостей. Але в одних батьків,

здавалося  б,  всупереч  їх  старанням,  нічого  не  виходить.  В  інших

же, навпаки, без особливих зусиль все йде як слід. Значить, у цих,

інших,  інша,  більш  здорова  атмосфера  в  родині.  Але,  окрім  того,

успішність  виховання  означає,  що  дитина  від  наро дження  зайня -ла вірне місце в емоційній структурі сім’ї, що близькі знайшли та

утвердили  у  спілкуванні  з  нею  правильний  тон.

Дитина  —  ще  не  доросла  людина.  Її  слід  любити.  Більш  того,

її треба поважати, про що часто не здогадуються найніжніші бать-ки, примудряючись суміщати пристрасну прихильність до дитини

з приниженням її гідності, ігноруванням її суджень, думок, праг -нень. Дитина болісно сприймає таке ставлення, особливо в молод -шому підлітковому віці, коли світовідчуття загострюється і відбу -вається інтенсивне формування моральних основ юної особистості.

Ніякої  зневаги,  ніякого  пригнічення  з  боку  дорослих  не  повинно

бути.  Під  пригніченням  ми  розуміємо  постійні  нагадування  ди -тині  про  її  залежне  положення,  зловживання  своєю  владою  над

нею,  надмірні  покарання  тощо.  Звичайно,  дитина  має  слухатися

батьків,  але  не  бути  рабом,  а  підкорятися  родинній  дисципліні,

яка,  як  правило,  накладає  певні  обов’язки  на  всіх  членів  сім’ї.

Дитина  не  повинна  відчувати  якусь  особливу  виключність  свого

положення серед дорослих — ні в хороший, ні в поганий бік, а    бу-ти членом невеликого, але міцного колективу. Вона повинна мати

право  на  власне  дитяче  життя,  але  ні  в  якому  разі  не  позбавляти

особистого  життя  батьків,  не  перетворюватися  у  єдиний  сенс  їх існування.

У  міру  того  як  дитина  навчається  доброти,  уважності,  чуй -ності,  як  формуються  у  неї  поняття  про  позитивне  та  негативне,

складається  і  моральна  категорія  її  совісті.

Переживання  сина  через  недостойну  поведінку  —  переживан-ня  у  вищій  мірі  благотворні.  Знаючи  це,  багато  батьків  прагнуть

за  всякого  зручного  випадку  посилити  відчуття  сорому  в  дитини

шляхом  довгих  докорів  та  пояснень,  від  чого  їй  та  чому  має  бути

соромно.  Але  совість,  сором  —  чуття  потаємні,  їх  рідко  вистав -ляють  напоказ,  а  навпаки,  намагаються  приховати  від  сторонніх.

Дотик  до  цього  сокровенного  має  бути  тактовним,  обережним та  коротким.  Поки  ви  тривало  соромите  та  урезонюєте  дитину,

совість,  замість  того  щоб  заговорити  голосніше,  часто  зовсім  за -мовкає,  змінюючись  нудьгою  та  роздратуванням.

ОСОБЛИВОСТІ  ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ   ПІДЛІТКОВОГО  ВІКУ

Наші  діти  вже  вступили  у  досить  складний  період  розвит -ку    — підлітковий вік. Це зумовлює особливу увагу, в першу чер-гу,  батьків  до  їх  оточення,  смаків,  уподобань.

Не  можна  ігнорувати  і  такий  момент,  як  приятельські  сто -сунки  з  усіма,  якщо  вони  позбавлені  глибини,  істинного  тепла,

здатності  до  співчуття.  Тут  загальне  —  лише  пусте,  спільне  про -водження  часу.

Як же вберегти підлітка від поганого впливу, від марнуван-ня  часу?  Яку  роль  дитина  відіграє  у  компанії:  лідер  чи  вико -навець?  Спробуйте  вирішити  головне  питання:  чи  існує  у     ди-тини  власне  стійке  «я»?  Чи  не  прагне  вона  пристосуватися  до

однолітків?  Наскільки  легко  вона  відмовляється  від  власних захоплень  та  інтересів,  переймаючи  чужі,  що  не  відповідають її  задаткам?

Подекуди  ми  недооцінюємо  значення  виховання  особис -тості    —  самобутньої,  своєрідної.  Іноді  ми  передчасно  починаємо «підганяти»  дитину  під  уявний  зразок,  примушуючи  її  бути  «як усі»:  «Так  ніхто  не  чинить!»,  «Подивися,  хіба  хто-небудь  себе так  поводить?».  Добиваючись  слухняності,  ми  для  зручності  по -силаємося  на  авторитет  суспільної  думки.  Також  ми  не  завжди визнаємо  права  дитини  на  самостійність  мислення,  на  самобут -ність  поглядів:  «Вважаєш,  інші  дурніші  за  тебе?»,  «Рано  тобі  ще розмірковувати».Звичайно,  не  можна  привчати  дитину  нехтувати  думкою оточуючих,  але  не  можна  прищеплювати  їй  і  безумовне  підко -рення  цій  думці,  навіть  всупереч  самій  собі.  Адже  суспільна думка  у     масштабах  дитячого та  підліткового  життя  може  бути різною.

 

Педагогічний  практикум  для  батьків.

1.   Батькам  пропонується обговорити  ситуацію.

Ситуація  для  обговорення.

«Олексійкова  мама  навчилася  читати  по  обличчю  сина  майже

безпомилково:  опущені  вії  та  скорботний  вираз  означали  пробле -ми з оцінками, відведені вбік очі та стиснуті губи — неприємності

дисциплінарні. Ну а заплакане обличчя та впертий погляд свідчи -ли  про  пригоду  принципового  характеру.

І на цей раз вираз синового обличчя не залишав у мами ніяких сумнівів.

—  Що  цього  разу?

—  Квасоля!  —  сказав  Олексійко.

—  Яка  квасоля?

—  Нам  з  біології  задали  намочити  і  проростити  квасолю.  Ще

давно.  Всі  уже  забули.  А  вчора  сказали  принести  її  в  школу.  За

ніч  же  нічого  ні  в  кого  не  виросло.  Тільки  Маринка  Зуєва  при -несла цілу купу з великими паростками, навіть з листочками. Ми

в    неї все розхапали, я також. Одну їй залишили, а потім і цю у неї

хтось  узяв.  Олена  Іванівна  стала  перевіряти  —  усім  гарні  оцінки

поставила.  А  в  Маринки  лежить  у  банці  одна  засохла  квасолина.

Олена  Іванівна  і  каже:  «Всі  чомусь  вчасно  виконали  завдання,

а    ти  лише  вчора  згадала!»  І  поставила  їй  «пару».

—  Чому  ж  Маринка  нічого  не  сказала  вчительці?

—  Вийде, що весь клас бреше, одна вона правду каже? Вона

заплакала, а я підвівся і сказав, що це несправедливо! Тому що

всі  квасолини  проростила  Маринка,  а  зовсім  не  ми!  Тоді  Олена

Іванівна  сказала,  що  вона  потім  розбереться  у  цій  історії.

—  Що  далі?

—  Далі, на перерві Володька та Сашко сказали, що я — зрадник,

і  ми  стали  битися.  А  черговий  учитель  записав  нам  у  щоденники.

—  Горе  ти  моє!  —  схопилася  за  голову  мама.—  То  одне,  то

інше!  Більше  від  усіх  тобі  треба?  Знову  мені  до  школи  іти?

—  Ще  не  викликали,—  без  особливої  впевненості  заспокоїв  її

Олексійко.

—  Викличуть! Не сумнівайся! — вибухнула мама.— І відмітку

за  поведінку  знизять!  У  всіх  діти  як  діти,  а  в  мене  якась  «особли -ва»!  Змовчати  не  міг?»

Запитання  до  батьків:

•  Чи  мала  рацію  мама  Олексія?

•  Як  би  вчинили  ви  на  її  місці?

•  Чи  траплялися  з  вашою  дитиною  подібні  прикрі  випадки?

Розкажіть,  поділіться  досвідом.

2.   Батькам пропонується проаналізувати, чи немає відхилень

від моральних норм у житті їхніх родин, у поведінці дити-ни,  вжити  заходів  до  їх  усунення,  якщо  такі  виявлені.

3.   Виявити,  які заохочення  та  покарання  батьки  застосовува -ли  по  відношенню  до  сина  (дочки)  протягом  останніх  3—4

місяців.  Чи  відповідають  ці  заходи  тим  рекомендаціям,  які

були  дані  у  бесіді?  Якщо  ні,  чому?  Запропонувати  батькам

поділитися  своїми  спостереженнями  з  класним  керівником.

Підсумки  зборів.

Василь  Сухомлинський  писав:  «…Вища  мудрість  батьківської

любові  полягає  в  тому,  як  ми,  батьки  і  матері,  вміємо  розкрити

перед  нашими  дітьми  справжні  джерела  радощів  життя,  у  чому

бачать  і  відчувають  діти  радощі  буття.  Дитяче  щастя  за  своєю

природою  егоїстичне.  До  тих  пір,  поки  вона  не  відчула,  не  пере -жила на власному досвіді (а досвід сам по собі, стихійно ніколи не

приходить),  що  найважливіше  джерело  її  особистої  радості  —  це

праця  і  піт  старших,  вона  буде  глибоко  переконана  в  тому,  що

мати  і  батько  існують  лише  для  того,  щоб  приносити  їй  радість.

Учити  дитину  бачити  і  відчувати  людей  —  це  одна  з  найваж-ливіших  речей  у  важкій  справі  виховання  людини.  Батьківська

любов повинна бути такою, щоб у дитини пробуджувалася чулість

серця  до  навколишнього  світу,  до  всього,  що  створює  людина,  що

служить  людині  і,  зазвичай,  насамперед  до  самої  людини.  …Ви -ховання  людського  благородства  в  дитячому  серці  починається

з  максимального  олюднювання  її  ставлення  до  людей,  одухотво -рення  цього  ставлення  чистими,  високими  почуттями  поваги  до

людини,  і  насамперед  поваги  до  матері  й  батька.

Переживаючи  безкорисливу  радість  творення  добра,  дитина

набуває дорогоцінного багатства душі: вона відчуває серцем, коли й  де  товаришеві,  другові,  милій  людині,  що  живе  поруч,  треба допомогти.  Дитина,  що  зазнала  потреби  робити  добро,  потреби в    людині,—  стає  дуже  проникливою,  сприйнятливою,  чутливою до навколишнього світу, до людей, до вчинків, подій, до стосунків між людьми. Які чутливі діти, що пережили радість творення доб-ра  для  людей,  до  прикрощів,  негод  матері,  батька!  Вони  відчува -ють,  що  стомлені  на  роботі  мати  і  батько  потребують  відпочинку, що тиша, спокій, чистота в домі, краса — важливі умови тієї пов -ноти духовного життя, яку треба дати матері й батькові. Діти, що пізнали радість творення добра для людей, серцем відчувають, що їхня погана поведінка, погані успіхи в навчанні — усе це засмучує матір  і  батька,  а  засмутити  найближчу,  найдорожчу  людину  для сердечної  чуйної  дитини  рівнозначно  злому,  поганому  вчинкові.

…Що ж ми залишаємо в серцях своїх дітей, батьки? — давайте частіше  ставити  самим  собі  це  запитання.  Будемо  залишати  в     їх

серцях  моральні  цінності,  створені,  добуті,  вистраждані  нашим

народом  за  його  багатовікову  історію,  за  століття  його  боротьби,

що утверджує високу гідність Людини. Будемо пам’ятати завжди,

що найвища й найпочесніша творчість у нашому суспільстві — це

творення  людини».

Керуймося  цими  порадами,  і  діти  стануть  ближчими  до  нас

і    більш  відкритими  для  добра.

Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (04.07.2013)
Переглядів: 1614 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2349

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів