Середа, 13.12.2017,  06:35З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

Батьківські збори: Проектування професійного життєвого шляху
 Коментар:  класний  керівник  разом  із  психологом  про-водить профорієнтаційні тести за методикою 
«Диференціально-діагностичний  питальник» 
(ДДП)  Климова  та  за  питальником  Голланда, 
готує тест Голланда для батьків.
Методика  «Диференціально-діагностичний  питальник» 
(ДДП)  Климова
Методика  призначена  для  відбору  на  різні  типи  про-фесій  згідно  з  класифікацією  типів  професій  Климова.  Цю 
методику  можна  використовувати  при  профорієнтації  під -літків  і  дорослих.
Зміст  методики:  випробовуваний  повинен  вибрати 
в кожній  із  20  пар  запропонованих  видів  діяльності  тільки 
один  вид  і у  відповідній  клітинці  аркуша  відповідей  поста-вити  знак  «+».
Аркуш  відповідей  зроблений  так,  щоб  можна  було  під-рахувати  число  знаків  «+»  у кожному  з п’яти  стовпчиків. 
Кожний  з  п’яти  стовпчиків  відповідає  певному  типу  про-фесії. Випробовуваному рекомендують вибрати той тип про -фесій,  який  отримав  максимальне  число  знаків  «+».
Назва  типів  професій  за  стовпчиками:
I   «Людина — природа» — усі професії, пов’язані з рос-линництвом,  тваринництвом  та  лісовим  господарством.
II   «Людина —  техніка» —  усі  технічні  професії.
III  «Людина —  людина» —  усі  професії,  пов’язані  з об-слуговуванням  людей,  зі  спілкуванням.
IV «Людина  — знаковий образ» — усі професії, пов’язані 
з підрахунками,  цифровими  та  буквеними  знаками,  зокре-ма  й музичні  спеціальності.
V  «Людина —  художній  образ» —  усі  творчі  спеціаль-ності.
Час  обстеження  не  обмежується.  Хоча  випробовуваного 
слід попередити про те, що давати відповіді на питання тре -ба  відразу,  швидко  й що  на  виконання  завдання  відведено 
приблизно  20–30  хв.
Інструкція.  Припустімо,  що  після  відповідного  навчан-ня ви зможете виконувати будь-яку роботу. Однак якби вам 
довелося обирати тільки між двома варіантами, чому ви на -дали  б перевагу?
Текст  питальника
1а.  Доглядати  за  тваринами.
1б.  Обслуговувати  машини,  прилади  (стежити,  регулю-вати).
2а.  Допомагати  хворим.
2б.  Складати  таблиці,  схеми,  програми  для  обчислюваль -них  машин.
3а.  Стежити  за  якістю  книжкових  ілюстрацій,  плакатів, 
художніх  листівок,  грамплатівок.
3б.  Стежити  за  станом,  розвитком  рослин.
4а.  Обробляти  матеріали  (дерево,  тканину,  метал,  пластма -су  тощо).
4б.  Доправляти  товари  до  споживача,  рекламувати,  прода -вати.
5а.  Обговорювати  науково-популярні  книги,  статті.
5б.  Обговорювати  художні  книги  (п’єси,  концерти).
6а.  Вирощувати  молодняк  (тварин  якої-небудь  породи).
6б.  Тренувати  товаришів  (молодших)  для  виконання  та  за -кріплення яких-небудь навичок (трудових, навчальних, 
спортивних).
7а.  Копіювати малюнки, зображення (настроювати музичні 
інструменти).
7б.  Управляти  якою-небудь  машиною  (вантажним,  піді-ймальним  або  транспортним  засобом) —  підіймальним 
краном,  трактором,  тепловозом  тощо.
8а.  Повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомос-ті  (у  довідковому  бюро,  на  екскурсії  тощо).
8б.  Оформляти  виставки,  вітрини  (брати  участь  у підго-товці  п’єс,  концертів).
9а.  Ремонтувати  речі,  вироби  (одяг,  техніку),  житло.
9б.  Шукати  й виправляти  помилки  в текстах,  таблицях, 
малюнках.
10а.  Лікувати  тварин.
10б.  Виконувати  обчислення,  розрахунки.
11а.  Виводити  нові  сорти  рослин.
11б.  Конструювати, проектувати нові види промислових ви-робів  (машини,  одяг,  будинки,  продукти  харчування 
тощо).
12а.  Розглядати  суперечки,  сварки  між  людьми,  перекону-вати,  роз’яснювати,  карати,  заохочувати.
12б.  Аналізувати  креслення,  схеми,  таблиці  (перевіряти, 
уточнювати,  упорядковувати).
13а.  Спостерігати,  вивчати  роботу  гуртків  художньої  само-діяльності.
13б.  Спостерігати,  вивчати  життя  мікробів.
14а.  Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.
14б.  Надавати  людям  медичну  допомогу  при  пораненнях, 
забиттях,  опіках  тощо.
15а.  Художньо  описувати,  зображувати  події  (спостережу-вані  та  уявні).
15б.  Складати точні описи-звіти про спостережувані явища, 
події,  вимірювані  об’єкти  тощо.
16а.  Робити  лабораторні  аналізи  в лікарні.
16б.  Приймати,  оглядати  хворих,  розмовляти  з ними,  при-значати  лікування.
17а.  Фарбувати  або  розписувати  стіни  приміщень,  поверх-ню  виробів.
176. Здійснювати  монтаж  або  складання  машин,  приладів.
18а.  Організовувати  культпоходи  однолітків  або  молодших 
дітей  у  театри,  музеї,  екскурсії,  туристичні  походи 
тощо.
18б.  Грати  на  сцені,  брати  участь  у концертах.
19а.  Виготовляти  за  кресленнями  деталі,  вироби  (машини, 
одяг),  зводити  будівлі.
19б.  Займатися  кресленням,  копіювати  креслення,  карти.
20а.  Вести  боротьбу  з хворобами  рослин,  зі  шкідниками 
лісу,  саду.
20б.  Працювати  на  клавішних  машинах  (друкарській  ма-шинці,  телетайпі,  набірній  машині  тощо).
Питальник  Голланда
Кожна  людина  за  своїми  особистісними  рисами  відпові-дає певному типу професій. Ця модифікація тесту Голланда 
заснована  на  співвідношенні  типів  професії  з  індивідуаль -ними  особливостями  людини,  покликана  допомогти  вибра -ти професію з  урахуванням, у  першу чергу, індивідуальних 
особливостей.
1-й  етап
Інструкція.  Слід  «приміряти»  на  себе  шість  тверджень, 
що стосуються різних типів професій, знайти для них місце 
в таблиці  та  зазначити.
№  з/п
Абсолютно  
правильно
Мабуть,  
правильно
Неправильно Не  знаю
1
2
3
4
5
6
Твердження 1. Ти  — практик, схильний займатися кон-кретними справами. Надаєш перевагу роботі, що приносить 
конкретні,  відчутні  результати  для  себе  та  для  інших.  Тебе 
не  лякає  фізична  праця.  Тебе  цікавить  робота  з  технікою, 
що  вимагає  практичного  складу  розуму,  добре  розвинених 
рухових  навичок.
Твердження  2.  Ти,  ймовірніше,  теоретик,  ніж  практик. 
Тобі подобається займатися вивченням, дослідженням якої-небудь  проблеми,  отриманням  нових  знань.  Ти  надаєш  пе -ревагу  роботі,  що  приносить  радість  пізнання,  а  іноді  й  ра-дість  відкриття,  роботі,  що  вимагає  абстрактного  складу 
розуму, здібностей до аналізу та систематизації інформації, 
широкого  кругозору.
Твердження 3. Ти  — «комунікатор», який любить працю-вати з  людьми і для людей, тому тебе, ймовірно, зацікавить 
робота,  пов’язана  з навчанням,  вихованням,  обслуговуван-ням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує, тощо. 
Тобі цікава емоційно насичена, жива робота, що передбачає 
інтенсивну  взаємодію  з  людьми  та  вміння  спілкуватися.
Твердження  4.  Тобі  подобається  працювати  з  доку-ментами,  текстами,  цифрами,  зокрема  з використанням 
комп’ютерних  засобів.  Робота  спокійна,  без  особливого  ри -зику,  з чітким  колом  обов’язків.  Вона  може  бути  пов’язана 
з обробкою  інформації,  з розрахунками,  обчисленнями,  що 
вимагають  точності,  акуратності,  посидючості.  Тобі  хотіло -ся б  уникнути частого спілкування, потреби керувати інши -ми  людьми  та  відповідати  за  їхні  дії.
Твердження 5. Ти  — організатор, зорієнтований на актив-ну  перетворювальну  діяльність.  Ти  надаєш  перевагу  роботі, 
що  дає  відносну  свободу,  самостійність,  забезпечує  належне 
місце в суспільстві, перевагу над іншими, матеріальне благо -получчя;  роботу  азартну  й ризиковану,  яка  вимагає  ініціа -тивності,  завзятості,  уміння  брати  відповідальність  на  себе.
Твердження 6. Ти, ймовірно, «вільний художник». Тобі 
підходять  види  діяльності,  що  дають  можливість  творчого 
самовираження,  де  немає  жорсткого  режиму,  формальнос -тей;  роботу,  що  дає  простір  фантазії,  уяві,  що  вимагає  роз -виненого  естетичного  смаку,  спеціальних  здібностей  (ху-дожніх,  літературних,  музичних).
2-й  етап
Інструкція.   Припустімо,  що  після  відповідного  на -вчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Із запро-понованих  нижче  пар  професій  потрібно  вибрати  одну, 
яка  тобі  більше  підходить  (з  огляду  на  твої  здібності  та 
можливості).  Поряд  із  назвою  професії  в  дужках  стоїть 
код.  У  бланку  відповідей,  навпроти  коду  вибраної  про-фесії, постав знак «+». Підрахуй кількість плюсів у   кожному  рядку.  Наприклад,  з  пари  «інженер»   —  «соціолог» 
тебе  більше  приваблює  професія  соціолога.  Код  цієї  про-фесії  — 2. Значить, у  бланку відповідей у   графі «Код про-фесії» потрібно поставити «+» поряд із цифрою 2. (Якщо 
зміст професії не зовсім зрозумілий, скористайся словни-ком  професій).
Код  професії Вибір  (фіксувати  плюсом) Сума  плюсів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Філософ  (2)  —  Лікар  (3)
Інженер  (1)  —  Соціолог  (2)
Кухар  (1)  —  Статистик  (4)
Нотаріус  (4)  —  Брокер  (5)
Лісник  (1)  —  Директор  (5)
Вірусолог  (2)  —  Актор  (6)
Еколог  (2)  —  Бухгалтер  (4)
Фармацевт  (2)  —  Юрист  (3)
Механік  (1)  —  Дизайнер  (6)
Журналіст  (5)  —  Режисер  (6)
Агроном  (1)  —  Топограф  (4)
Програміст  (2)  —  Адвокат  (5)
Бібліограф  (2)  —  Аудитор  (4)
Бджоляр  (1)  —  Комерсант  (5)
Суддя  (3)  —  Стенографіст  (4)
Генетик  (2)  —  Архітектор  (6)
Метролог  (1)  —  Картограф  (4)
Економіст  (4)  —  Менеджер  (5)
Водій  (1)  —  Бортпровідник  (3)
Телефоніст  (1)  —  Орнітолог  (2)
Тренер  (3)  —  Телерепортер  (5)
Геолог  (2)  —  Перекладач-гід  (3)
Кондитер  (1)  —  Священник  (3)
Історик (2) — Інспектор ДАІ (4)
Офіціант  (3)  —  Товарознавець  (5)
Головний  бухгалтер  (4)  —  Працівник  карного  розшуку  (5)
Страховий  агент  (3)  —  Архівіст  (4)
Інспектор  митниці  (5)  —  Художник-модельєр  (6)
Антрополог  (2)  —  Екскурсовод  (3)
Продавець  (3)  —  Оператор  поштового  зв’язку  (4)
Слідчий  (3)  —  Мистецтвознавець  (6)
Соціальний  працівник  (3)  —  Підприємець  (5)
 
Перукар-модельєр  (6)  —  Психолог  (3)
Радіомонтажник  (1)  —  Художник  по  дереву  (6)
Озеленювач  (1)  —  Біолог-дослідник  (2)
Майстер  із  пошиття  одягу  (1)  —  Хореограф  (6)
Програміст  ЕОМ  (4)  —  Манекенниця  (6)
Викладач  ВНЗ  (3)  —  Музикант-виконавець  (6)
Фотокореспондент  (5)  —  Реставратор  (6)
Художник-фотограф  (1)  —  Торговий  адміністратор  (5)
Кінолог  (2)  —  Літературний  перекладач  (6)
Підрахуй  кількість  плюсів  у бланку  відповідей.  Макси -мальна  кількість  плюсів  вказує  на  належність  до  одного  із 
шести  професійних  типів.
1.   Реалістичний  тип
Професіонали цього типу схильні займатися конкретни-ми речами та їхнім використанням, надають перевагу занят-тям,  що  потребують  застосування  фізичної  сили,  спритнос -ті. Зорієнтовані в основному на практичну працю, швидкий 
результат  діяльності.  Здібності  до  спілкування  з людьми, 
формулювання  й виклад  думок  розвинені  слабше.
Люди  цього  типу  частіше  обирають  спеціальності  ме -ханіка,  електрика,  інженера,  агронома,  садівника,  конди -тера,  кухаря  та  інші  професії,  які  передбачають  рішення 
конкретних  завдань,  наявність  рухливості,  наполегливос-ті,  зв’язок  із  технікою.  Спілкування  не  є  найважливішим 
у структурі  діяльності.
2.   Інтелектуальний  тип
Професіонали  цього  типу  відзначаються  аналітичністю, 
раціоналізмом,  незалежністю,  оригінальністю,  не  схильні 
орієнтуватися  на  соціальні  норми.
Володіють досить розвиненими математичними здібнос-тями, хорошим формулюванням та викладом думок, схиль -ністю  до  розв’язання  логічних,  абстрактних  задач.
Люди  цього  типу  надають  перевагу  професіям  науково-дослідницького напрямку: ботанік, фізик, філософ, програ -міст  тощо,  у діяльності  яких  потрібні  творчі  здібності  та 
нестандартне  мислення.  Спілкування  не  є  найважливішим 
видом  діяльності.
Найчастіше  люди  цього  типу  обирають  такі  професії: 
бухгалтер,  патентознавець,  нотаріус,  топограф,  коректор 
та  інші,  спрямовані  на  обробку  інформації,  представленої 
у вигляді  умовних  позначок,  цифр,  формул,  текстів.
Сфера  спілкування  в таких  видах  діяльності  обмежена 
і не є  провідною, що цілком влаштовує цей тип особистості. 
Комунікативні  й організаторські  здібності  розвинені  слабо, 
зате  прекрасно  розвинені  виконавські  якості.
3.   Соціальний  тип
Професіонали  цього  типу  гуманні,  чутливі,  активні,  зо-рієнтовані  на  соціальні  норми,  здатні  до  співпереживання, 
уміння  зрозуміти  емоційний  стан  іншої  людини.
Мають  хороші  вербальні  (словесні)  здібності,  із  задово-ленням  спілкуються  з  людьми.  Математичні  здібності  роз-винені  слабше.
Люди  цього  типу  зорієнтовані  на  роботу,  головним 
змістом  якої  є  взаємодія  з  іншими  людьми,  можливість 
розв’язувати  завдання,  що  передбачають  аналіз  поведінки 
навчання  людей.  Можливі  сфери  діяльності:  навчання,  лі -кування,  обслуговування  тощо,  що  потребують  постійного 
контакту  та  спілкування  з людьми,  здібностей  до  переко -нання.
4.   Артистичний  тип
Професіонали цього типу оригінальні, незалежні в ухва-ленні  рішень,  рідко  орієнтуються  на  соціальні  норми 
й схвалення,  мають  незвичайний  погляд  на  життя,  володі -ють  гнучкістю  й швидкістю  мислення,  високою  емоційною 
чутливістю.  Стосунки  з  людьми  вибудовують,  спираючись 
на  свої  відчуття,  емоції,  уяву,  інтуїцію.  Мають  хорошу  ре -акцію  та  загострене  сприйняття.  Люблять  і  вміють  спілку -ватися.
Професійна  схильність  найбільшою  мірою  пов’язана 
з акторсько-сценічною,  музичною,  образотворчою  діяль-ністю.
5.   Підприємницький  тип
Професіонали  цього  типу  меткі,  практичні,  швидко 
орієнтуються  в складній  ситуації,  схильні  до  самостійного 
ухвалення  рішень,  соціальної  активності,  лідерства;  мають 
потяг  до  пригод  (можливо,  авантюрних).  Володіють  досить 
розвиненими  комунікативними  здібностями.
Не  схильні  до  занять,  що  потребують  посидючості,  ве -ликої  і тривалої  концентрації  уваги.  Надають  перевагу  ді-яльності, що потребує енергії, організаторських здібностей. 
Професії: підприємець, менеджер, продюсер тощо, пов’язані 
з керівництвом,  управлінням  і  впливом  на  різних  людей 
у різних  ситуаціях.
6.   Конвенціональний  тип
Професіонали цього типу практичні, конкретні, не люб-лять  відступати  від  задуманого,  енергійні,  зорієнтовані  на 
соціальні  норми.
Надають  перевагу  чітко  визначеній  діяльності,  вибира-ють  із  довкілля  цілі  та  завдання,  поставлені  перед  ними 
звичаями  й  суспільством.  В основному  обирають  профе -сії,  пов’язані  з канцелярською  та  розрахунковою  роботою, 
з будівництвом  й  оформленням  документів,  встановленням 
кількісних  співвідношень  між  числами,  системами  умов-них  знаків.
Хід зборів
Бесіда
Шановні  батьки!
Вибір  професії —  це  одне  з найвідповідальніших  рі-шень,  які  приймає  людина  в житті.  Це  прийняття  рішення 
за наявності великої кількості альтернативних варіантів та 
необхідності  враховувати  різні  чинники.
Характерною  рисою  молодої  людини  16–17  років  є те, 
що  саме  в цей,  завершальний,  період  навчання  в школі 
перед  нею  стоїть  важливе  завдання:  складання  іспитів,  зо -крема  й  ЗНО —  нове  за  формою  і змістом,—  адже  від  під -сумкових  результатів  залежить  майбутнє,  можливість  реа -лізувати  себе  у виборі  професії.
Таким  чином,  випускникам  властиве  почуття  тривоги, 
навислої  загрози,  в основі  яких  лежить  страх  пропустити 
шанс самореалізації. Психічна напруга, якої зазнають учні 
11-го  класу,  різко  зростає  в  другому  півріччі.  У  зв’язку  із 
цим  уже  третій  рік  поспіль  у  нашій  школі  проводять  за-няття  з  майбутніми  випускниками  за  програмою  «Психо-логія  іспиту»,  мета  яких —  надати  психолого-педагогічну 
допомогу  випускникам  в  нелегкий,  напружений  період, 
пов’язаний  із  складанням  іспитів  та  вступом  або  у вищий, 
або  в середній  спеціальний  навчальний  заклад.
Програма  складається  із  3  блоків.
1  блок —  «Саморегуляція».  Мета:  познайомити  учнів 
із  поняттям  «психічна  саморегуляція»,  дати  уявлення  про 
різні  методи  саморегуляції  емоційних  станів  (аутогенне 
тренування,  релаксація,  самопереконання,  ресурсні  ста-ни);  опанувати  кілька  прийомів  аутотренінгу  та  релакса-ції;  сформувати  навички  подолання  негативних  емоційних 
станів.
2  блок —  «Ділове  спілкування».  Мета:  познайомити 
учнів з умовами та прийомами ефективного ведення ділової 
бесіди  та  її  фазами;  проаналізувати  різні  тактики  й стилі 
ведення  бесіди;  сформувати  навички  правильної  побудови 
ділової  розмови. 
3 блок — «Публічний виступ». Мета: познайомити учнів 
із  компонентами  й різними  стратегіями  публічного  висту-пу, сформувати навички публічного виступу; дати уявлення 
про прийоми, що дозволяють більш успішно відповідати на 
іспиті;  виробити  навички  подолання  тривоги  та  хвилюван -ня  під  час  іспиту.
Слід  сказати,  що  випускники,  як,  утім,  і  всі  діти,  по -требують  підтримки  й розуміння  батьків.  Тож  сьогодні  ми 
поговоримо  про  роль  батьків  у складанні  іспитів  та  проек-туванні  професійного  життєвого  шляху  своїх  дітей.
Відомо,  як  важливо  для  батьків,  щоб  їхня  дитина  була 
успішною.  Із  самого  раннього  віку  батьки  створюють  усе 
необхідне для цього, і, окрім «простої» батьківської любові 
й турботи, тут криється один важливий момент: успішність 
59
дитини — це показник успішності й компетентності батьків, 
як  в їхніх  власних  очах,  так  і  в  очах  соціуму.  Прагнення 
матері  зробити  все  можливе  для  розвитку  своєї  дитини — 
це  і  її  прагнення  показати  собі  й  іншим,  що  вона  досить 
гарна мати, тобто вона оцінює себе передусім через батьків -ську  роль:  якщо  її  дитина  хороша  й успішна,  це  означає, 
що  вона  сама  успішна.
Ми всі добре знаємо, що необхідно поступово передавати 
дитині  відповідальність  за  її  шкільні  справи.  Але  в  реаль -ному  житті  «хороші  батьки» —  це  батьки,  які  беруть  ак-тивну  участь  у справах  дитини  й  активно  їх  контролюють. 
І для  таких  батьків  іспит  —  це  ще  одна  ділянка  прояву  їх-ньої  активності.
Оскільки  перед  батьками  дітей,  які  складають  іспити, 
стоїть  завдання  не  лише  суто  навчальної  допомоги,  але 
й підтримки,  зниження  тривоги,  то,  на  наш  погляд,  необ -хідно  допомогти  самим  батькам  почувати  себе  більш  упев -нено.
Як  показує  досвід,  хороший  підтримувальний  ефект 
має  легалізація,  тобто  промовляння  батьківських  і  дитя-чих  страхів  та  побоювань.  Коли  обговорюється  не  сам  факт 
успіхів  або  неуспіхів  дитини,  а прагнення  батьків  довести, 
що  їхня  дитина  досить  хороша,  то  це  дозволяє  поділитися 
тривогами  й нарешті  з’ясувати,  чим  саме  лякає  ситуація 
іспиту.  Що  може  зробити  батько  для  того,  щоб  дитина  до -бре  склала  іспити?  Насправді  зовсім  небагато,  можливості 
батьків  обмежені.
Іспит  —  це  випробування  не  батьків,  а дітей.  Якщо  діти 
вже настільки великі, що вони складають іспити, то це їхнє 
життєве завдання, з яким вони повинні впоратися самотуж -ки. Але окрім випускних іспитів будуть ще й вступні. Дуже 
часто батьки нав’язують дітям свої ідеали. Приміром, мати 
хотіла  або  стала  лікарем.  Вона  дуже  любить  свою  справу 
і вважає,  що  її  син  або  дочка  так  само  повинні  обрати  цю 
професію. Таким чином, батьки намагаються зробити своїх 
дітей  щасливими,  припускаючи,  що  їхні  ідеали  збігають-ся.  Але  частенько  виходить  навпаки.  Ми  проаналізували, 
скільки  учнів  обрали  майбутню  професію  згідно  зі  своїми 
схильностями,  які  були  виявлені  на  заняттях.  Результат 
виявився  обнадійливим  —  100  %.  Хоча  в 10  класі  він  ста -новив  близько  40  %.  Щодо  загальних  результатів,  то  за 
профорієнтаційним тестом ДДП були отримані такі резуль -тати: спеціальності категорії «Людина  — людина» обрали 5 
випускників;  «Людина —  техніка» —  6  випускників;  «Лю-дина —  природа» —  5  випускників.
Тепер давайте проаналізуємо, наскільки добре ви знаєте 
схильності  своїх  дітей.  Я  пропоную  вам  тест  Голланда.  Ви 
повинні вибрати з  двох варіантів професій один, той, який, 
на  вашу  думку,  вибрала  б  ваша  дитина.
Після цього ми звіримо ваші відповіді з відповідями ви-пускників.
Підрахуємо  однакові  літери.
Р —  реалістичний  (виконання  конкретних  завдань);
І —  інтелектуальний;
С —  соціальний;
К —  конвенціональний  (конкретна  рутинна  інформа-ція);
П — підприємницький (керівництво, красномовство, ди-намічність);
А —  артистичний.
Тепер  погляньмо,  чому  надають  перевагу  одинадцяти -класники.
Підсумок зборів
У  заключному  слові  класний  керівник  пропонує  бать -кам  послухати  притчу.
Наберися  сміливості —  зроби  спробу
Одного  разу  цар  вирішив  піддати  випробуванню  усіх 
своїх придворних, щоб дізнатися, хто з них здатний обійня-ти  в його  царстві  важливу  державну  посаду.  Його  оточила 
сила-силенна  владних  і  мудрих  мужів.
«О  мудреці  мої,—  звернувся  до  них  цар,—  у мене  є для 
вас одне важке завдання, і я хотів би знати, хто зможе впо-ратися  з ним».
Він  підвів  усіх  присутніх  до  величезних  дверей,  таких 
величезних,  яких  іще  зроду  ніхто  не  бачив.
«Це найбільші і   найважчі двері, які коли-небудь були 
в   моєму  царстві.  Хто  з  вас  зможе  відкрити  їх?»  —  запи-тав  цар.
Одні  придворні  тільки  заперечно  хитали  головою.  Інші, 
яких  уважали  мудрими,  заходилися  роздивлятися  двері, 
проте незабаром зізнались, що не зможуть відкрити їх. Ну, 
якщо  вже  мудрі  зізналися  в  цьому,  то  й інші  зізналися,  що 
це  завдання  їм  теж  не  під  силу.
І  тільки  один  візир  підійшов  до  дверей.  Він  уважно  їх 
роздивився  й  обмацав,  потім  і сяк  і  так  спробував  їх  зру-шити  з місця  й,  нарешті,  штовхнув.
О  диво,  двері  відчинилися!  Вони  були  просто  прикриті, 
але  не  замкнені.  Потрібна  була  лише  воля,  щоб  це  переві -рити,  та  завзятість,  щоб  рішуче  діяти.
І  тоді  цар  оголосив:  «Ти  отримаєш  цю  посаду  при  дво-рі,  тому  що  покладаєшся  не  лише  на  те,  що  бачиш  і чуєш, 
а сподіваєшся  на  власні  сили  і не  боїшся  зробити  спробу».
Обговорення  прослуханого.
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (17.07.2014)
Переглядів: 919 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів