Понеділок, 18.12.2017,  08:17З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки зарубіжної літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки зарубіжної літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)

Батьківські збори: Курити чи не курити?
 
    Курити  чи  не  курити?
  Коментар:  класний керівник проводить тест серед учнів, 
аналізує  відповіді,  готує  практичне  завдан-ня  та  пам’ятку  для  батьків  «Чи  знаєте  ви, 
що...?»
Тест  для  учнів
1.   Куріння —  це...
2.   Цигарка  в руці —  це...
3.   Не  курити —  означає  не...
4.   Для  того  щоб  кинути  курити,  треба...
5.   У  моїй  сім’ї  курить  лише...
6.   Куріння  в  нашій  сім’ї —  це...
7.   Куріння  дає  мені  можливість...
Пам’ятка  для  батьків  «Чи  знаєте  ви,  що...?»
У  того,  хто  почав  курити  у віці  15  років,  ризик  смерт-ності  від  раку  легенів  збільшується  порівняно  з  тими,  хто 
почав курити після 25 років (у чоловіків  — у 3,5 разу, у жі-нок  —  у 2,4  рази).
В  Україні  середня  тривалість  життя  чоловіка  на  14  ро-ків,  а  в  жінки  на  9  років  менша,  ніж  у  чоловіків  і жінок 
у Фінляндії.
Теоретично тільки 50 % молодих людей в Україні дожи-вуть  до  60  років,  тимчасом  як  у  Великобританії —  90  %.
Смертність  від  хвороб  серцево-судинної  системи  серед 
українських  чоловіків  у віці  від  45  до  74  років  у  4  рази 
вища,  ніж  у французів,  і  в  3  рази  —  ніж  в італійців.
Куріння  є причиною  32  %  смертей  серед  чоловіків 
в Україні.
73
50  %  курців  у розвинених  країнах  помирають  від  хво-роб,  спричинених  курінням.  Це  рак  легенів,  захворювання 
дихальної  та  серцево-судинної  систем.
В  Україні  70  %  чоловіків  і 33  %  жінок  курять,  у  США, 
відповідно,  27  %  і 23  %.
Тривалість  життя  людини,  яка  викурює  пачку  й  більше 
сигарет  у  день,  зменшується  на  7  років  порівняно  з тією, 
що  не  курить.
Жінки,  які  під  час  вагітності  курять  або  є  пасивними 
курцями,  мають  велику  вірогідність  ускладнень  під  час 
вагітності,  під  час  пологів,  народження  дитини  з  низькою 
масою  тіла  та  маленькою  голівкою.  Ці  діти  нерідко  відста -ють  у  фізичному  й розумовому  розвитку,  часто  хворіють, 
окрім  того,  такі  діти  мають  високий  ризик  захворювання 
раком  легенів.
Хід зборів
Бесіда
Шановні  батьки!
Звичка —  друга  натура.  Як  часто  ми  чуємо  ці  слова. 
У кожної  людини  —  свої  звички,  як  шкідливі,  так  і корис -ні. Звички — це автоматизовані дії, які проявляються неза-лежно від бажань. Корисні звички допомагають відчути себе 
зібраним, організованим, готовим до подолання труднощів. 
Вони  виручають  навіть  при  стресі  або  в умовах  дефіциту 
часу.  На  жаль,  у людей  виникають  не  лише  корисні,  але 
й шкідливі звички. Причому з’являються вони не випадко -во.  В основі  звичок  лежить  механізм  підкріплення.  Якщо 
звичка  отримала  неодноразове  позитивне  підкріплення,  то 
вона закріпиться і  позбавитися її буде дуже важко. Пробле-му  шкідливих  звичок  у наших  дітей  вирішують  і педагоги, 
і психологи,  з їхніми  шкідливими  наслідками  намагаються 
боротися  й батьки.  Спробуємо  на  практиці  показати,  як  це 
можна  здійснити.
До шкідливих звичок належить і куріння. Усі тютюнові 
компоненти діють на організм одночасно, в організмі немає 
жодного  органа  чи  тканини,  які  б не  зазнавали  тютюнової 
агресії.
Куріння  вкорочує  життя.  Тривалість  життя  людей,  які 
щодня  викурюють  понад  10  сигарет,  на  8  років  нижча  за 
середню.  Тютюн  є однією  з головних  причин  виникнення 
раку:  курці  хворіють  на  рак  легенів  у  30  разів  частіше.
Куріння  назавжди  ушкоджує  апарат  спадковості  й не-гативно  позначається  на  дітородінні.  Речовини  тютюну  на -копичуються  в жіночих  яйцеклітинах,  отруюючи  їх.  Це 
спричинює  безпліддя,  яке  в  курців  зустрічається  вдвічі 
частіше.  Куріння  утруднює  закріплення  зародка  в  стінці 
матки,  викликає  загибель  ембріона  на  ранній  стадії  розви -тку,  ушкоджує  його  нервову  та  серцево-судинну  систему, 
отже,  призводить  до  зниження  інтелекту  та  відставання 
в розвитку.
Під  впливом  нікотину  звужуються  кровоносні  судини, 
що  призводить  до  кисневого  голодування  усіх  тканин  та 
органів.  Малі  дози  нікотину  спочатку  підвищують  збудли -вість  кори  головного  мозку,  викликаючи  короткочасне  не -велике  збудження.  Потім  настає  фаза  пригнічення,  тобто 
погіршення  працездатності  мозку.  Мозок  перевтомлюється 
і потребує  збуджувального  допінгу,  що  й змушує  людину 
закурити.  Так  розвивається  залежність  нервової  системи 
від додаткових подразників, яка переходить у звичку тютю-нопаління.  Статистика  свідчить  про  те,  що  лише  у 5–7  % 
курців —  звичка,  а 93–95  %  мають  залежність  від  тютю -нопаління.
На сьогодні сигаретами «бавляться» близько 20 % дітей 
у віці  від  12  до  14  років.  За  прогнозами  фахівців,  із  трьох 
тисяч осіб, які почали курити до 15 років, 250 не доживуть 
до  пенсійного  віку.  Кожний  третій  підліток  у віці  14–16 
років  курить  систематично.
Дослідники встановили, що люди, які почали курити до 
15-річного віку, помирають від раку легенів у 5 разів часті-ше,  ніж  ті,  які  приохотилися  до  куріння  після  25  років.
Ознайомлення  батьків  із результатами  тестування  дітей 
та  їхнє  обговорення.
Практичне завдання для батьків.
Педагог  об’єднує  батьків  у 2–3  групи  та  пропонує  їм  за -вдання:  сформулювати  відповіді  на  питання.
—  Як  ви  думаєте,  чому  наші  діти  починають  курити?
—  Систематизуйте  ознаки,  за  якими  можна  визначити, 
що  дитина  курить.
Представник від кожної групи викладає варіанти відпо-відей.  Відповіді  обговорюють  групою.
Далі  групам  батьків  пропонують  обговорити  ряд  ситуа-цій  та  знайти  оптимальний  вихід  із  них.
Ситуація  1. 
Ви  приходите  додому  в невизначений  час,  несподівано 
для  дочки,  і бачите,  що  вона  гарячково  курить  біля  відчи-неного  вікна.  Угледівши  вас,  дочка  не  припиняє  курити, 
а з  викликом  говорить,  що  в  такий  спосіб  вона  розслабля-ється  після  напруженого  навчального  дня.  Якими  будуть 
ваші  дії?
Ситуація  2. 
Ви  знайшли  тютюн  у кишені  куртки  свого  сина.  Що  ви 
будете  робити?
Ситуація  3. 
Ваша дочка-відмінниця починає демонстративно курити 
і вживати  нецензурні  вислови.  Якими  будуть  ваші  дії?
Після  обговорення  та  заслуховування  варіантів  виходу 
із  ситуацій  педагог  узагальнює  думки  учасників  дискусії, 
наголошуючи на шанобливе, тактовне, толерантне ставлен -ня  до  дитини  та  її  проблем.
Нотатки  для  батьків.
Учені  довели,  що  коли  підлітки  курять  тютюн  і  вжива-ють  алкоголь,  то  збільшується  вірогідність  того,  що  надалі 
вони  спробують  наркотики.
Заранній  початок  статевого  життя,  зґвалтування,  не-бажані  вагітності,  венеричні  хвороби  підлітків  і  вживання 
алкоголю  пов’язані  між  собою.  Підлітки,  які  п’ють,  часті-ше  потрапляють  у  названі  вище  ситуації.
Дослідження  свідчать,  що  різні  відхилення  у поведінці 
підлітків  майже  не  зустрічаються  в  ізольованому  вигляді. 
Зазвичай  вживання  тютюну,  алкоголю,  наркотиків  супро-воджується  брехнею,  дрібним  крадійством  і  хуліганством, 
прогулами  занять  і поганою  успішністю  в  школі.
Тютюнопаління  та  вживання  алкоголю  є складним,  су-перечливим  явищем  сучасної  масової  культури.  З одного 
боку, вживання цих речовин не заборонене, а  іноді навіть за -охочується рекламою з комерційною метою. З  іншого боку, 
тютюнопаління  є доведеним  чинником  виникнення  серце -во-судинних  та  онкологічних  захворювань,  а вживання  
алкоголю  —  ще  й причиною  безлічі  нещасних  випадків 
і злочинів. Тютюнопаління та вживання алкоголю доросли-ми людьми, найімовірніше, їхня особиста справа, в  усякому 
разі тоді, коли це не завдає шкоди оточенню. Вживання тю -тюну  й алкоголю  підлітками —  це  ненормальна  поведінка.
Тютюнопаління:  історична  довідка
Тютюнопаління, або вдихання диму, людина практикує 
від  початку  використання  вогню.  Магія  вогню  і задимле -ність  печери  заспокоювали  людей,  зігрівали,  а  отруєння 
чадним  газом  притлумлювало  голод  і  злість.  Хоронителі 
вогнища,  помітивши  це,  кидали  у вогонь  ті  рослини,  які 
заспокійливо  діяли  на  одноплемінників.
Уважають, що у  Європу тютюн завіз у XV столітті Хрис-тофор  Колумб,  хоча  щодо  цього  є  й  інші  припущення.  По -ходження  слова  «тютюн»  так  само  досі  точно  не  встанов-лено.  Напевно  можна  сказати  тільки  те,  що  воно  «родом» 
з Америки.
XVI  століття —  це  час  поширення  тютюну  в Європі. 
Жан  Ніко  (французький  дипломат  і вчений)  подарував 
французькій королеві Катерині Медичі сухе листя тютюну, 
порекомендувавши  їй  вдихати  його  аромат  при  головному 
болю, від якого вона страждала. Так з’явилася мода на ню -хальний  тютюн.  Пізніше  однією  з найшкідливіших  отрут 
тютюнового  диму  стали  називати  нікотин.
У  Росію  тютюн  потрапив  на  початку  XVII  століття.  За 
часів  правління  перших  Романових  влада  переслідувала 
тютюнопаління: курців сікли різками й  навіть відправляли 
в заслання.  Дозвіл  на  куріння  тютюну  дав  Петро  I.
На  початку  XIX  століття  мода  курити  люльки  й  сигари 
виникла  в Москві  та  Санкт-Петербурзі  серед  вищих  верств 
суспільства.  Саме  тоді  з’являються  й  перші  тютюнові  фа -брики.  У середині  XIX  століття  в  Москві  вже  було  4  великі 
тютюнові  фабрики.
Виробництво  перших  сигарет  «Ява»  в Росії  припадає  на 
1947  рік.
Підсумок зборів
У  заключному  слові  класний  керівник  наголошує  на 
важливість обговорюваної проблеми та розповідає про вплив 
тютюнопаління  на  організм  людини.
Захворювання,  що  розвиваються  при  тютюнокурінні: 
хвороби  нирок;  виснаження  головного  мозку;  м’язова  асте -нія;  рак  легенів;  карієс;  кашель;  хвороби  серця;  зниження 
працездатності;  послаблення  пам’яті.
Якщо  людина,  закуривши  один  раз,  продовжує  курити 
й це  стає  її  звичкою,  починає  формуватися  нікотиновий 
синдром, або нікотинова токсикоманія. Виокремлюють три 
стадії  нікотинової  токсикоманії.
Перша  стадія —  побутове  куріння.  Людина  курить  спо-чатку  епізодично —  1–2  сигарети  на  тиждень,  залежно  від 
ситуації.  Потім  виникає  щоденне  куріння  до  3–5  сигарет 
на  день.  Курцеві  здається,  що  його  працездатність  підви-щується,  покращується  самопочуття.
Друга  стадія —  звичне  куріння.  З’являється  нав’язливе 
бажання  курити.  Виникає  залежність  від  куріння.  У цій 
стадії погіршується самопочуття: з’являються головні болі, дратівливість,  порушується  сон,  підвищується  стомлюва-ність.
Третя  стадія —  упереджене  куріння.  Залежність  має 
фізичний  характер.  Виникає  нездоланне  бажання  курити. 
Розвивається важка абстиненція. З’являється звичка кури -ти  натщесерце,  відразу  після  їжі,  нерідко  вночі.
Після закінчення батьківських зборів класний керівник 
роздає  пам’ятки  для  батьків.
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (18.07.2014)
Переглядів: 842 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2358

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів