Субота, 25.11.2017,  03:22З думкою про учня....
Персональний сайт Кодоли Валентини Іванівни
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Години спілкування [32]
Сценарії свят [108]
Методичні орієнтири [26]
все для методичної роботи класного керівника
Тести, опитувальники [13]
Виховні години, тренінги [56]
Бесіди із безпеки життєдіяльності учнів [66]
Робота з батьками [47]
Літній оздоровчий табір [47]
Методичні та практичні поради для проведення оздоровлення дітей в літніх таборах
Правове виховання [3]
Творчі ігри [7]

Форма входу

Сайт існує

Кнопка сайту


Головна » Статті » Класному керівнику » Робота з батьками

Батьківські збори: Батько: годувальник чи вихователь?
Тема. Батько: годувальник чи вихователь?

Мета: 1. Пояснити роль та значення батька у виховному

процесі дитини. 2. Проаналізувати ставлення батьків

до школярів. 3. Дати рекомендації щодо формуван -ня особистості дитини, її духовного та морального

розвитку.

Коментар: для зборів класний керівник заготовляє бланки тес -тів для батьків «Чи гарний ти батько?».

ХІД ЗБОРІВ

Бесіда.

ПОСТАТЬ БАТЬКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Мати й батько — найближчі люди для кожного з нас у цьому

світі. І якщо ми хочемо, щоб наші нащадки були прекрасними

душею, ми повинні самі бути такими і виховувати в собі найкращі якості.

Але в багатьох сучасних сім’ях діти все більше відчувають де-фіцит батьківського піклування, духовного спілкування з батьком.

Батько постійно зайнятий — як не на роботі, то своїми справами.

І якщо так проходить тиждень, місяць, роки, то виникає парадокс:

хоча батько й живе з дитиною під одним дахом, але виявляється,

що батько і дитина не знають одне одного добре, батько навіть не

помітив, як дитина виросла, перетворилася на особистість.

І це дуже погано. Погано тому, що час зародження сердечної

дружби між батьком і дітьми вже пройшов. Пройшов час, коли

батько міг взяти участь у житті своїх дітей, як старший товариш,

наставник. Узагалі, вчені дослідили, що без батьківського тепла

і ніжності в дітей часто трапляються серйозні психічні зриви.

У всі часи, у всіх культурах роль батька у вихованні дитини ви-значалась, у кращому разі, як другорядна. Особливо це стосувалося

виховання у ранньому дитинстві. Чоловік, як відомо, насамперед,

годувальник, а займатися дитиною має жінка. У наш час, коли

мати може виконувати ці дві функції, визначити роль батька ста -ло складніше.

Багато вчених, які досліджували цю проблему, також недооці-нили роль батька у вихованні. «Батько,— пише відомий учений

М. Мід,— є біологічною необхідністю, але соціальною випад-ковістю». Виявилося, одначе, що подібна точка зору відображає,

скоріше, життєві спостереження та забобони. Справа в тому, що

до недавнього часу роль батька у формуванні дитини не вивчала -ся. Більшість праць присвячена спілкуванню дитини з матір’ю.

Але, незважаючи на те, що досліджень, які стосуються функції

батька як вихователя, небагато, у більшості з них демонструєть ся важливість взаємодії батька з дитиною для його нормального

розвитку.

ЗВ’ЯЗОК БАТЬКА І ДИТИНИ

У ПЕРШІ РОКИ ЖИТТЯ

Посереднім свідоцтвом важливості тісних емоційних зв’язків

між батьком та новонародженим з моменту народження є отримані

в останній час дані про вплив раннього контакту на прив’язаність

батька до дитини.

Уже на першому році життя у дитини формується прив’язаність

не лише до матері, але і до інших дорослих, що оточують його.

Немовля немов би вибудовує для себе своєрідну ієрархію переваг,

що нагадує піраміду, на вершині якої знаходиться мати, а трохи

нижче — решта членів родини.

Мері Ейнсворт, дослідниця-ініціатор експедиції до Уганди

з метою вивчення дітей раннього віку, встановила, що вже у пер -ші роки життя деякі діти демонстрували більшу прихильність до

батька, ніж до матері. Очевидно, це пов’язано з тим, що в окремих

випадках батько більше часу проводив з дитиною і частіше, ніж

мати, доглядав її.

РОЛЬ БАТЬКА У ВИХОВАННІ

Деякі психологи вважають, що зазвичай у родині існує поділ

обов’язків у питаннях, що стосуються виховання підростаючого

покоління. Наприклад, до матері немовля «схильне звертатися»

в ситуаціях, коли воно відчуває дискомфорт чи незадоволення,

зокрема, якщо воно голодне, стомлене, відчуває легке нездужан -ня. Голосний крик дитини у подібних випадках виражає поклик

до матері, прохання про допомогу. Саме від матері цю «швидку

допомогу» дитина найчастіше отримує, саме від неї дитинці слід очікувати підтримку.

Коли у дитини гарний настрій, а його безпосередні потреби

задоволені, вона з радістю вступає у контакт з іншими доросли -ми, наприклад з батьком. Найбільш поширеною формою цього

контакту може стати гра. Граючись з дитиною, батько заохочує

її допитливість, формує певні рухові навички. Найчастіше саме в грі дитина, якій немає і року, починає розуміти прості коман -ди — «візьми», «дай», «на» тощо. Виявилося, що багато сучас -них батьків вважає, що саме гра з малюком входить у коло їх

обов’язків, а матері думають, що насамперед вони повинні здій -снювати догляд за дітьми. Але така життєва позиція найчастіше

виникає у родинах, де росте хлопчик. У свою чергу, батьки дів -чаток не вважають, що у вихованні має бути подібний розподіл

ролей. Чи значить це, що роль та функції батька у вихованні,

у крайньому разі, в деяких ситуаціях можуть визначатися статтю

дитини? Цілком зрозуміло, що батьки по-різному ставляться до

своїх дітей, у залежності від того, хлопчик це чи дівчинка, а діти,

у свою чергу, схильні вибирати як зразок вихователя своєї статі.

Своєрідність функцій батька у вихованні часто виявлялася при

дослідженні родин з різними типами стосунків між подружжям.

З’ясувалося, що в тих випадках, коли мати є головою родини,

мускулатура синів у віці 3-х років була дуже слабко вираженою.

Це значить, що пасивні батьки мало впливають на формування

власне чоловічих рис у своїх синів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Часто психологи досліджують і так звані неповні сім’ї, у яких

батько довгий час був відсутнім чи то у зв’язку з розлученням, чи

то з якихось інших причин. Виявилося, що хлопчики, які вирос ли у таких сім’ях, бувають часом
надмірно агресивні, їм власти -ве виявлення ворожості по відношенню до навколишнього світу,

імпульсивна поведінка. Разом із тим вони не звертають уваги на

наслідки такої поведінки. Цьому факту, який підтверджувався

у численних психологічних дослідженнях, даються різні пояс-нення. Деякі вчені вважають, що батько є для синів прикладом

того, як слід стримувати та контролювати себе. Інші думають, що

батьки мають істотний вплив на моральне виховання дітей, фор -мування їхніх понять про добро та зло.

Більш поширеним є інше пояснення частої агресивності хлоп-чиків, які ростуть без батьків. Вважається, що надмірна ворожість

по відношенню до оточуючих виникає у підлітків як бунт проти

зайвої залежності від матері та є немовби виразом пошуку свого

чоловічого «я». Вважають, що агресивність у цих випадках є проявом

власне чоловічих рис, несвідомою спробою продемонструвати свою

мужність.

А що ж відбувається в родинах, де мати одна виховує дочку?

Виявилося, що аж до юнацького віку відсутність батька ніяк не

проявляється у поведінці дівчаток. Але у юності в них виникають

певні складності у встановленні контактів та подальшому спілку -ванні з молодими людьми. Дівчата, не маючи у дитинстві досвіду

спілкування з людьми протилежної статі, з усіма їх достоїнства -ми та недоліками, дорослішаючи, намагаються знайти того, хто

відповідав би їхньому високому ідеалу, своєрідного «лицаря без

страху і докору». Ці дівчатка не мали можливості спостерігати,

як складаються стосунки між чоловіком та жінкою у повсякден -ному житті.

Б. Спок пише з цього приводу: «Дівчинка у ранньому віці,

дивлячись на батька, пізнає, як спілкуватися з представниками

іншої половини людства… Для багатьох подібні речі не здаються

особливо важливими лише тому, що ми сприймаємо їх як щось

таке, що розуміється само собою». Чим більше часу приділяє бать-ко спілкуванню з дочкою у ранньому віці, тим більш адекватні

форми статевої поведінки формуються у неї в майбутньому.

БАТЬКО-ОДИНАК. ЧИ МОЖЛИВЕ ЦЕ?

Чи здатен батько сам виховати дитину? Питання це в наш час

навряд чи можна назвати риторичним. У багатьох країнах з різ -них причин (розлучення з матір’ю, смерть матері, всиновлення

тощо) батьки змушені виховувати дітей самотужки, і подібні ви -падки не одиничні.

Психологи вивчали подібні сім’ї і конкретно ті проблеми, які

встають у таких випадках перед батьками. Виявилося, що чолові -ки цілком успішно
справлялися зі своїми обов’язками і не прагну-ли заради полегшення цих обов’язків одружитися вдруге. Загальні

труднощі, що виникали у батьків-одинаків, пов’язані з нестачею

терпіння та часу, а також постійними сумнівами при прийнятті

рішень, які стосуються питань виховання. Разом із тим батьки-одинаки більш відповідально
ставляться до дітей, змінюючи своє ставлення до дитини, намагаючись, по можливості, замінити їй матір.
Звичайно, надмірна завантаженість, пов’язана з роботою по

дому, та постійне відчуття стомленості — одні із головних труд -нощів для багатьох батьків.

Те, що батько самотужки може виховувати дитину, ще не оз-начає, що така ситуація є нормальною для дитини.
Лише у пов -ноцінній родині дитина має можливість отримати від обох батьків

повноцінну увагу та турботу. Але у будь-якому випадку від ба -жання самого батька залежить, чи стане він справжньою опорою

для дитини, чи зможе надати реальну допомогу матері у її вихо -ванні.

ЯКИЙ ЖЕ БАТЬКО ПОТРІБЕН ДИТИНІ?

Дитині потрібен батько, який живе життям своїх дітей, учить

їх бути мужніми, чесними, корисними для інших, працелюбними

і життєрадісними. Батько — гордість і щонайвищий авторитет сім’ї,

він працює, щоб забезпечити сім’ю, піклується про всіх її членів.

Дитині потрібен батько — не яка-небудь безвольна людина,

що виконує всі її забаганки, не п’яниця, грубіян, який часом під -німає руку на матір і дитину, а який славиться серед близьких,

сусідів своєю добротою і щедрістю душі.

Дитина підростає, стає підлітком. Їй потрібен батько — чуй-ний і мудрий порадник, наставник, який розуміє турботи сина або

дочки, вимогливий до самого себе і до інших. Дитина потребує,

щоб слово батька не розходилося з ділом. Підлітку потрібен бать -ко, який формує в його душі віру у завтрашній день, забезпечує

спокій у родині, який завжди готовий до відвертих розмов.

ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ-ПІДЛІТКІВ

Не секрет, що саме в підлітковий період виникає найбільша

кількість конфліктів з батьками (за даними вчених, 86 % батьків

конфліктують зі своїми дітьми-підлітками). Практикуються разо -ві «виховні акції» за допомогою ременя, погрози, окриків, заборо-ни, покарання. Самі діти визначають кілька причин конфліктів:

1. Обмеження свободи дій.

2. Різні заборони.

3. Несправедливість батьків.

Учені підтверджують, що всі ці причини виникають майже

завжди з вини батьків, через відсутність у них елементарних

знань про біологічні й психологічні особливості підліткового віку.

А можна було б цього і не допустити.

А. С. Макаренко писав: «Чим живе, чим цікавиться, що лю-бить, чого не любить, чого хоче і чого не хоче ваша дитина. Ви

повинні знати, з ким вона дружить, з ким грається, що читає. Все

це ви маєте знати завжди, з раннього віку вашої дитини. Ви не

повинні несподівано довідуватися про різні неприємності і конф -лікти, ви маєте їх передбачати і запобігати їм».

Будь-які недоліки в дитини можна своєчасно попередити

і подолати. Немає поганих дітей, є безграмотне виховання і без-відповідальність батьків. А щоб подолати розвиток негативних

емоцій, які нерідко виникають, треба навчитися володіти собою,

затамовувати роздратування.

Педагогічний практикум для батьків.

1. Батькам пропонується обговорити ситуацію.

Ситуація для обговорення.

«…Батько дівчини-старшокласниці поділився з учителем, що

дочка стала груба, неуважна до батьків, зневажає їх прохання, по-ради.
Незабаром у школі мав відбутися вечір, присвячений вибору

професії, на який запросили також декого з батьків.

Ось що пізніше написала про це у творі учениця, про яку

йде мова.

"Мій батько педагог, працює із студентами, він повністю по-ринув у свою справу, додому повертається втомлений. Я завжди

бачила в ньому тільки старого буркотуна, якому навіть ніколи

поговорити зі мною. Та ось одного разу тата запросили до школи

на зустріч з людьми різних професій. З яким зацікавленням та по-вагою слухали всі мого батька!
А дехто з хлопців і дівчат заздріс -но поглядали на мене. Я навіть не знала раніше, що він
так лю -бить свою роботу і, головне, може так цікаво про неї розповідати.

Я подумала, що його, напевне, дуже поважають студенти, і мені

стало соромно за своє ставлення до тата”».

Запитання до дискусії:

• Які проблеми існували у спілкуванні дочки та батька?

• Як міг виправити батько цю ситуацію?

• Що змінило ставлення дочки до батька?

• Які висновки ми можемо зробити, аналізуючи цей випадок?

2. Батькам пропонується відповісти на запитання тесту «Чи гар -ний ви батько?»

Запитання тесту Так Іноді Ні

1) Чи уникаєте ви відповіді на запитання ди-тини словами «я тобі це поясню, коли ти

підростеш»?

0 2 5

2) Чи вважаєте ви, що дитині на кишенькові

витрати варто давати не визначену суму,

а залежно від її потреби?

0 2 5

3) Чи намагаєтеся ви пояснити дитині, чому

їй заборонено щось?

4 2 0

4) Чи дозволяєте ви маленькій дитині допома-гати по господарству, навіть якщо ця допо-мога нічого не дає?

4 3 0

5) Чи вважаєте ви, що безневинна неправда

дитини припустима?

0 2 4

6) Чи використовуєте ви кожну можливість,

щоб розвивати в дитини спостережливість?

5 1 0

7) Чи дозволяєте ви саркастичні зауваження

стосовно власної дитини?

0 0 5

8) Чи дотримуєтеся ви поглядів, що гарна бій-ка ніколи ще не шкодила дитині?

0 2 5

9) Чи вважаєте ви, що раннє введення дитини

в доросле життя шкідливе?

0 3 4

Запитання тесту Так Іноді Ні

10) Ви читаєте книги про виховання? 4 2 0

11) Чи погоджуєтеся ви, що в дітей можуть

бути власні секрети?

3 2 0

12) Чи сварите ви дитину, якщо вона залишає

їжу на тарілці?

0 1 4

13) Чи даєте ви дитині можливість розвивати

віру у власні сили і самостійність?

5 1 0

14) Чи радієте ви успіхам своєї дитини, навіть

якщо добре бачите її недоліки?

5 0 0

15) Чи охоче ви проводите час зі своєю дити -ною, чи доставляє вам радість товариство

дитини?

5 1 0

16) Чи засуджуєте ви суворість у вихованні ді-тей, що призводить до скутості й неприрод-ного поводження дитини?

5 0 0

17) Чи здатні ви зберігати абсолютний спокій,

коли ваша дитина роздратована?

5 1 0

18) Чи можете ви наказати так рішуче, щоб цей

наказ був виконаний негайно?

5 0 0

19) Чи легко ви встановлюєте дружні стосунки

з друзями своєї дитини?

4 2 0

20) Чи вважаєте ви достатньою причиною для

осуду своєї дитини ту обставину, що коли

ви були в її віці, то цього не робили або не

цікавилися цим?

0 2 5

21) Чи вирішуєте ви за свою дитину життєво

важливі питання на підставі того, що знає-те краще, що їй у житті треба?

0 2 5

Запитання тесту Так Іноді Ні

22) Чи вважаєте ви, що ваші син або дочка не

можуть мати таємниць від вас і не вправі

почувати себе скривдженими, якщо ви роз-криєте листа, що вони одержали?

0 2 5

23) Чи можуть діти в суперечці переконати вас?

Чи трапляється так, що ви пом’якшуєте

своє первинне рішення, зрозумівши, що

воно занадто суворе?

5 3 0

24) Чи вибачаєтесь ви перед дитиною, якщо її

несправедливо покарано?

5 3 0

25) Чи забуваєте ви виконувати свої обіцянки,

особливо такі, що для дитини є нагородою

за що-небудь?

0 2 5

26) Чи можете ви відірватися від термінової ро-боти або цікавої передачі, якщо ваша дити-на просить у вас поради або допомоги?

5 2 0

Результати тестування:

121—130 балів. Ви — ідеальний батько (настільки ідеальний,

що ми сумніваємося, чи на всі запитання ви відповіли щиро).

100—120 балів. Ви — дуже гарний батько, що усвідомлює

важливість своїх обов’язків.

80—99 балів. Загалом, ви — гарний батько, хоча часто при -пускаєтеся помилок, послабляючи власний вплив на процес ви -ховання дітей.

60—79 балів. На жаль, у багатьох питаннях ви є не кращим

батьком. Очевидно, ваші діти не почуваються з вами досить

добре.

Менше 30—59 балів. Шкода… Ви непослідовні у своїх справах

і вчинках, занадто часто робите «іноді» те, що слід робити постій -но, або робите постійно те, чого не повинні робити взагалі. Діти не

знають, коли й у чому можуть на вас розраховувати.

Менше 29 балів. Можна лише поспівчувати вашим дітям.

Підсумки зборів.

Підліток стає юнаком чи дівчиною, і йому потрібен батько

в самому широкому розумінні слова. Батьківський обов’язок уск ладнюється у міру дорослішання дитини і вимагає рости духовно:

підвищувати свою культуру, загартовувати волю — одним словом,

самовдосконалюватись. Батько повинен втілювати в собі високі

якості людини, трудівника. Він має розуміти молодь, вірити в неї,

вірити у свого сина, дочку, заохочувати їх і підбадьорювати.

На жаль, батьки бувають різні. Одні примушують своїх дітей

збігати в магазин за пачкою сигарет і пляшкою, інші понад усе

прагнуть створити дитині тільки побутовий комфорт, забезпечити

її всіма благами.

Але є й такі, що виховують у своїх дітей високі духовні цін-ності.

Нехай кожен з вас поміркує над тим, яким батьком він є, який

приклад він дає дітям, як він творить себе як справжнього батька своїх дітей.
Категорія: Робота з батьками | Додав: uthitel (22.07.2013)
Переглядів: 967 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Матеріали Каталогу статей


[13.10.2010][Готуємось до уроків художньої культури 9 кл.]
Український рушник (1)
[13.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Р. Кіплінг "Мауглі" (0)
[14.10.2010][Уроки світової літератури]
Тема уроку: Знайомство з головними героями роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (2)
[15.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Біографія Р.Л. Стівенсона (1)
[22.10.2010][Готуємось до уроків світової літератури]
Авангардистські і модерністські тенденції в поезії XX ст. (5)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (0)
[26.10.2010][Години спілкування]
Дерево красне корінням, а людина-родом. (2)
[29.10.2010][Історія України]
Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах. (0)
[29.10.2010][Історія України]
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII ст.. поч. XVIII ст. (0)
[29.10.2010][Всесвітня історія]
Тема уроку: Тріумф Грецької культури (0)
Моя візитка
Валентина Кодола

Создайте свою визитку

Пошук по сайту

Наше опитування
Що Ви шукаєте в Інтернеті
Всього відповідей: 2349

Міні-чат

Друзі сайту
Порадник: Робота в Інтернеті

[Довідник] для вчителів
[Сайт] Берездівського НВК та с. Берездів
HISTORY11
Освітній портал Освітній навігатор - навчальні матеріали для педагогів та учнів
Учительська світлиця Педагогическая мозаика.
Форум директорів
Заступник з виховної роботи
Офіційний сайт Симонівської ЗОШ 

Записник сучасного учня
Со всех сторон
Сімейна педагогіка 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Яндекс.Метрика
Анализ сайта онлайн

Copyright MyCorp © 2017

Каталог сайтів Push 2 Check Безкоштовний каталог сайтів